Skip to Content

Обавјештење о одржавању опште расправе - Нацрт одлуке о висини накнаде за подстицање производње ел. ен. из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

17.10.2018.
егулаторна комсија за енергетику Републике Српске је на 94. редовној сједници, оджаној 17. октобра 2018. године, у Требињу, утврдила Нацрт одлуке...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

17.10.2018.
Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији упућујe се на јавну расправу...

Обавјештење о одржавању 94. редовне сједнице

Постављено у

12.10.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 94. редовну сједницу у сриједу, 17. октобра...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стево Ђурић, Модрича

Постављено у

27.09.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стево Ђурић, Модрича

Постављено у

27.09.2018.
Спор покренут захтјевом Ђурић Стева из Модриче, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, у вези са тарифама...

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије за МХЕ „Грабовичка ријека“

Постављено у

27.09.2018.
Утвђује се да планирана нето годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала хидроелектрана „Грабовичка ријека“...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производно постројење МСЕ "ЕФТ Солар"

Постављено у

27.09.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Рјешење о одбијању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење - МСЕ "Новаковић 2"

Постављено у

27.09.2018.
Одбија се Захтјев за издавање сертификата за производно постројење, које користи обновљиви извор енергије, Малa соларна електранa "Новаковић 2"...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом

Постављено у

21.09.2018.
Привредно друштво А.Д. "Зворник-стан" Зворник је, на основу одредби члана 43. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију...

Обавјештење о одржавању 93. редовне сједнице

Постављено у

21.09.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 93. редовну сједницу у четвртак, 27. септембра....

Syndicate content