Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Јаковљевић Далибор, Бања Лука

Постављено у

13.02.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 37. редовној сједници, одржаној 13.02.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Јаковљевић Далибор, Бања Лука

Постављено у

13.02.2017.
На 37. редовној сједници одржаној дана 13.02.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Јаковљевић Далибора из Бање Луке, власника СТР „Дејан“ Бања Лука, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Михајловић Горан, Бања Лука

Постављено у

13.02.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 37. редовној сједници, 13. фебруара 2017. године, у Требињу, донијела јe сљедећи...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Михајловић Горан, Бања Лука

Постављено у

13.02.2017.
На 37. редовној сједници одржаној 13. фебруара 2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Mихајловић Горана из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука...

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Бикић Радмила, Бања Лука

Постављено у

13.02.2017.
Бикић Радмила из Бањe Луке је пред Регулаторном комисијом за енергетику Републике Српске покренула поступак рјешавања спора против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука...

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање дозволе за производњу ел. енергије и за издавање сертификата за производно постројење - МХЕ "Говза Б-Г-1-Јелеч"

Постављено у
13.02.2017.
"ЕЛЕКТРОС" друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину Бања Лука, поднијело је 22.12.2016. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње  Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије и Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије односно за Малу хидроелектрану "Говза Б-Г-1-Јелеч"...

Обавјештење о одржавању 37. редовне сједнице

Постављено у

08.02.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 37. редовну сједницу у понедјељак, 13. фебруара 2017. године...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - "ОРАО" А.Д. Бијељина

Постављено у

02.02.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 36. редовној сједници, одржаној 02.02.2017. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - "ОРАО" а.д. Бијељина

Постављено у

02.02.2017.
На 36. редовној сједници одржаној дана 02.02.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва „ОРАО“ А.Д. за производњу и ремонт Бијељина, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бунић Миленко, Бања Лука

Постављено у

02.02.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 36. редовној сједници, одржаној 2. фебруара 2017. године, у Требињу, донијела јe...

Syndicate content