Skip to Content

Закључак о одбацивању захтјева за продужење трајања прелиминарног права на подстицај - „Електрос“ д.о.о. Бања Лука

Постављено у

21.09.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 26. редовној сједници, одржаној 21.09.2016. године, у Требињу, донијела...

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku - Radovan Palačković, Banja Luka

Постављено у

16.09.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 25. редовној сједници, одржаној 16.09.2016. године, у Требињу, донијела је ...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Палачковић Радован, Бања Лука

Постављено у

19.09.2016.
На 25. редовној сједници одржаној 16.09.2016. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева Палачковић Радована „ОРАЧ 1“ из Бањa Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Делић Саша, Челинац

Постављено у

16.09.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 25. редовној сједници, одржаној 16.09.2016. године, у Требињу, донијела је ...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Делић Саша, Челинац

Постављено у

16.09.2016.
На 25. редовној сједници одржаној дана 16.09.2016. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Делић Саше из Челинца, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука...

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - ''ШУМАТРАНС'' д.о.о. Мркоњић Град

Постављено у

16.09.2016.
Захтјевом од 29.06.2016. године и допуном захтјева од 06.09.2016. године, привредно друштво ''ШУМАТРАНС'' д.о.о. Мркоњић Град, покренуло је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Мркоњић Град...

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - "ШУМАТРАНС" д.о.о. Мркоњић Град

Постављено у

16.09.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 25. редовној сједници, одржаној 06.09.2016. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одбијању захтјева за продужење трајања ППП производње ел. енергије у производном постројењу - МХЕ "БК2"

Постављено у

16.09.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 25. редовној сједници, одржаној 16.09.2016. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МСЕ "Рамићи"

Постављено у

16.09.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 25. редовној сједници, одржаној 16. септембра 2016. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "До"

Постављено у

16.09.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 25. редовној сједници, одржаној 16.09.2016. године, у Требињу, донијела је...

Banner

Syndicate content