Skip to Content

Обавјештење о одржавању 81. редовне сједнице

Постављено у

25.05.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 81. редовну сједницу у четвртак, 31. маја...

Обавјештење о одржавању 80. редовне сједнице

Постављено у

25.05.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 80. редовну сједницу у сриједу, 30. маја...

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу МХЕ "Главица", "БББ" д.о.о. Шипово

Постављено у

16.05.2018.
Одбацује се Захтјев за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Главица" на ријеци Пливи, број 01/18 од 22.01.2018. године...

Рјешење о одбијању захтјева за продужење трајања прелиминарног права на подстицај - Љиљак Александар из Новог Града

Постављено у

10.05.2018.
Одбија се захтјев Љиљак Александра из Новог Града oд 16.03.2018. године, за продужење трајања прелиминарног права на подстицај...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Стопани 2“

Постављено у

10.05.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Енергија воде“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Драго Живановић, Доња Трнова

Постављено у

16.05.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Драго Живановић, Доња Трнова

Постављено у

16.05.2018.
Спор покренут захтјевом Живановић Драгa из Доње Трнове од 06.02.2018. године, заступаног по пуномоћнику адвокатска канцеларија...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за изградњу МХЕ "Бочац 2" и одржавању опште расправе

Постављено у

16.05.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о утврђивању нацрта дозволе за изградњу МХЕ "Бочац 2"...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу МХЕ "Бочац 2"

Постављено у

16.05.2018.
Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Бочац 2", по захтјеву привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда РС"...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ "Медна"

Постављено у

16.05.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) je на 79. редовној сједници одржаној 16.05.2018. године у Требињу утврдила Нацрт...

Syndicate content