Skip to Content

Рјешење о одбијању захтјева - "GREEN ENERGY - R" д.о.о. Братунац

Постављено у

18.08.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 22. редовној сједници, одржаној 18.08.2016. године, у Требињу, донијела...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ „Бочац 2“

Постављено у
22.08.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 18. августа 2016. године примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ „Бочац 2“...

Обавјштење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње ел. енергије - Мала соларна електрана „Тесла 3"

Постављено у

23.08.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 29. јуна 2016. године од подносиоца захтјева, привредног друштва „Тесла“ д.о.о. из Модриче запримила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која се производи у Малој соларној електрани „Тесла 3“...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - “ETA Energy” д.о.о. Зворник

Постављено у

19.08.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење...

Обавјештење о одржавању 23. редовне сједнице

Постављено у

19.08.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 23. редовну сједницу у четвртак, 25. августа 2016. године...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ "Црквина"

Постављено у

18.08.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 08.08.2016. године примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ „Црквина“... 

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - Биогасна електрана "Buffalo Energy GOLD - MG"

Постављено у

18.08.2016.
Друштво с ограниченом одговорношћу за производњу и трговину "GOLD-MG" Доњи Жабар поднијело је дана 09.06.2016. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Биогасну електрану "Buffalo Energy GOLD-MG"...

Обавјештење о одржавању 22. редовне сједнице

Постављено у

12.08.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 22. редовну сједницу, у четвртак, 18. августа 2016. године...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова - "Сарајево-гас" а.д. Источно Сарајево

Постављено у

04.08.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за МСЕ "TESLA 3"

Постављено у

03.08.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата...

Banner

Syndicate content