Skip to Content

Обавјештење о одржавању 50. редовне сједнице

Постављено у

23.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 50. редовну сједницу у четвртак, 29. јуна 2017. године...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу - МХЕ "Котор Варош“

Постављено у

20.06.2017.
Привредно друштво „ENERGO COMPANY“ д.о.о. Бања Лука поднијело је, дана 07.04.2017. године, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране „Котор Варош“...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

08.06.2017. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ „Студена II“

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у
08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела је ...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Инцел 2"

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одбијању захтјева за издавање дозвола за изградњу вјетроелектрана - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, на 49. редовној сједници, одржаној 08.06.2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о издавању дозвола за изградњу вјетроелектрана - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 49. редовној сједници одржаној 08. јуна 2017. године у Требињу, донијела је...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 49. редовној сједници, одржаној 08.06.2017. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 49. редовној сједници одржаној 08.06.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска"...

16th Energy Investment and Regulation Conference

Syndicate content