Skip to Content

Обавјештење о одржавању 16. редовне сједнице

Постављено у

20.05.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 16. редовну сједницу у четвртак, 26. маја 2016. године...

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења - СФЕ "Турменти 3" и "Турменти 4"

Постављено у

20.05.2016.
Привредно друштво "ЕНЕРГАНА" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње поднијело је дана 27.04.2016. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за Соларну фотонапонску електрану "Турменти 3" и Соларну фотонапонску електрану "Турменти 4"...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - "Нова топлана" - "Топлана" а.д. Приједор

Постављено у

11.05.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 15. редовној сједници, одржаној 11. маја 2016. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - електрана на биомасу "Нова Топола"

Постављено у

11.05.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 15. редовној сједници, одржаној 11. маја 2016. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе за складиштење нафте и деривата нафте - "Г - Петрол" д.о.о. Сарајево

Постављено у

11.05.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 15. редовној сједници одржаној 11. маја 2016. године у Требињу, донијела ...

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом АД "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево

Постављено у

11.05.2016. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 15. редовној сједници одржаној дана 11. маја 2016. године, у Требињу, донијела је...

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе за изградњу - МХЕ "Јабушница С-Ј-3"

Постављено у
11.05.2016.
ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Јабушница С-Ј-3" на ријеци Јабушници од 15.02.2016. године, подносиоца "HYDROENERGY" д.о.о. Гацко...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Настић Марко, Власеница

Постављено у
28.04.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 14. редовној сједници, одржаној 28.04.2016. године, у Требињу, донијела је ...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Настић Марко, Власеница

Постављено у

28.04.2016.
На 14. редовној сједници одржаној дана 28.04.2016. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Настић Марка из Власенице, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница...

Обавјештење о одржавању 15. редовне сједнице

Постављено у

06.05.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 15. редовну сједницу у сриједу, 11. маја 2016. године...

Syndicate content