Skip to Content

Обавјештење о одржавању 33. редовне сједнице

Постављено у

02.12.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавностда ће одржати 33. редовну сједницу у четвртак, 8. децембра 2016. године...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ „Подивич“

Постављено у

28.11.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, 14. новембра 2016. године, примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ „Подивич“...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МСЕ "Угљевик"

Постављено у

24.11.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је дана 20. јуна 2016. године примила захтјев за одобрење права на подстицај у виду права на премију за електричну енергију потрошену за властите потребе, а која се производи у производном постројењу Мала соларна електрана „Угљевик“...

Обавјештење о одржавању 32. редовне сједнице

Постављено у

18.11.2016. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 32. редовну сједницу у петак, 25. новембра 2016. године...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за трговину и снабдијевање ел. енергијом на територији БиХ - "ИНТЕХ" друштва са ограниченом одговорношћу Бања Лука

Постављено у

17.11.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 31. редовној сједници, одржаној 17.11.2016. године, у Требињу, донијела је ...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ - "ИНТЕХ" друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука

Постављено у

17.11.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 31. редовној сједници одржаној 17.11.2016. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине по захтјеву подносиоца "ИНТЕХ" друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ - Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће, акционарско друштво Требиње

Постављено у

17.11.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 31. редовној сједници одржаној 17.11.2016. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине...

Обавјештење о одржавању 31. редовне сједнице

Постављено у

11.11.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 31. редовну сједницу у четвртак, 17. новембра 2016. године...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Инцел"

Постављено у

08.11.2016. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 30. редовној сједници, одржаној 8. новембра 2016. године, у Требињу, донијела...

Syndicate content