Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног дјелимичног права на подстицај за производњу ел. енергије - ФСЕ „250 kWp Братунац“

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 18. редовној сједници, одржаној 24. јуна 2016. године, у Требињу, донијела...

Закључак о обустављању поступка по захтјеву Мирка Тркље, МСЕ "Тркља 2"

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 18. редовној сједници, одржаној 24. јуна 2016. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног дјелимичног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Диламп - електране"

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 18. редовној сједници, одржаној 24. јуна 2016. године у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелимарног дјелимичног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МСЕ "Рамићи"

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 18. редовној сједници, одржаној 24. јуна 2016. године, у Требињу, донијела...

Закључак о обустављању поступка по захтјеву подносиоца привредног друштва "SH ENERGY" д.о.о. Невесиње, СЕ "Будисавље"

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 18. редовној сједници, одржаној 24. јуна 2016. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног дјелимичног права на подстицај за производњу ел. енергије - СФЕ "Подроманија !

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 18. редовној сједници, одржаној 24. јуна 2016. године, у Требињу, донијела...

Закључак о обустављању поступка по захтјеву Божа Тркље, МСЕ "Тркља 1"

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 18. редовној сједници, одржаној 24. јуна 2016. године у Требињу, донијела...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - СФЕ "Подроманија 2"

Постављено у

24.6.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 18. редовној сједници, одржаној 24. јуна 2016. године у Требињу, донијела...

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње ел. енергије- СЕ "Солар 4" и "Солар 5"

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 13. јуна 2016. године запримила захтјеве за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у соларним електранама „Солар 4“ и „Солар 5“, подносиоца захтјева, привредног друштва „TITANIUM POWER“ д.о.о. Козарска Дубица...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама Правилникa о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији

Постављено у

24.06.2016.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  је на 18. редовној сједници одржаној 24.06.2016. године утврдила Нацрт Правилника о измјенама Правилникa о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији...

Syndicate content