Skip to Content

Обавјештење о одржавању 72. редовне сједнице

Постављено у

23.02.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 72. редовну сједницу у петак, 2. марта...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ у МСЕ "Солар 3"

Постављено у

16.02.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву "Солар 1" д.о.о. Билећа одобрава се право на подстицај производње електричне енергије из обновљивих...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ у МСЕ "Солар 2"

Постављено у

16.02.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву "Солар 1" д.о.о. Билећа одобрава се право на подстицај производње електричне енергије...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ у МХЕ „Црквина“

Постављено у

16.02.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву ''Тесла'' д.о.о. Модричa, одобрава се право на подстицај производње електричне енергије...

Обавјештење о одржавању 71. редовне сједнице

Постављено у

21.02.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 71. редовну сједницу у понедељак, 26. фебруара...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Горан Дечковић, Милићи

Постављено у

19.02.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Горан Дечковић, Милићи

Постављено у

16.02.2018.
Спор покренут захтјевом од 22.11.2017. године Дечковић Горана из Милића, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Грозданић Славиша и Мира, Бања Лука

Постављено у

16.02.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Славиша и Мира Грозданић, Бања Лука

Постављено у

16.02.2018.
Спор покренут захтјевом Грозданић Славише и Мире из Бањe Луке од 12.10.2017. године, којим се оспорава обрачун неовлаштено утрошене...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бранко Стевановић, Доње Пилице, Град Зворник

Постављено у

16.02.2018.
На 70. редовној сједници, одржаној 16.02.2018. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске
је, након разматрања захтјева...

Syndicate content