Skip to Content

Rješenje o izdavanju dozvole za trgovinu i snabdijevanje el. energijom na teritoriji BiH - "EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari" Stanari

Postavljeno u

15.09.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 57. redovnoj sjednici, održanoj 15.09.2017. godine, u Trebinju, donijela je...

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ustiprača"

Postavljeno u

15.09.2017.
Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ustiprača" utvrđen u postupku po zahtjevu podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije i trgovinu "HIDROINVEST"...

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta dozvole za proizvodnju el. energije - MHE "Ustiprača"

Postavljeno u

15.09.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je na 57. redovnoj sjednici održanoj 15.09.2017. godine u Trebinju utvrdila Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ustiprača" po zahtjevu podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije i trgovinu "HIDROINVEST"...

Obavještenje o održavanju 58. redovne sjednice

Postavljeno u

15.09.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske obavještava javnost da će održati 58. redovnu sjednicu u petak, 22. septembra 2017. godine...

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje dozvole za izgradnju - HE „Bogatići-Nova“

Postavljeno u

15.09.2017.
Privredno društvo Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale podnijelo je, dana 27.07.2017. godine, Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske  Zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Hidroelektrane „Bogatići-Nova“...

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku - Mišić Zoran, Bijeljina

Postavljeno u

07.09.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 56. redovnoj sjednici, održanoj 07.09.2017. godine, u Trebinju, donijela je ...

Obavještenje o rješavanju spora u skraćenom postupku - Blagiša Lukić, Bijeljina

Postavljeno u

07.09.2017.
Na 56. redovnoj sjednici, održanoj dana 07.09.2017. godine, u Trebinju, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Mišić Zorana iz Bijeljine, zastupanog po punomoćniku Blagiši Lukiću, advokatu iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina...

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku - Đukić Mića, Bijeljina

Postavljeno u
07.09.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 56. redovnoj sjednici, održanoj 07.09.2017. godine, u Trebinju, donijela je...

Obavještenje o rješavanju spora u skraćenom postupku - Đukić Mića, Bijeljina

Postavljeno u

07.09.2017.
Na 56. redovnoj sjednici, održanoj 07.09.2017. godine, u Trebinju, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske , je nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Đukić Miće iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina...

Obavještenje o održavanju 57. redovne sjednice

Postavljeno u
08.09.2017.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske obavještava javnost da će održati 57. redovnu sjednicu u petak, 15. septembra 2017. godine...

16th Energy Investment and Regulation Conference

Syndicate content