Skip to Content

Članovi

Verzija prilagođena za štampanje

Predsjednik i četiri člana Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske su imenovani od strane Narodne skupštine, a na prijedlog Vlade Republike Srpske.

 

Predsjednik

Vladislav Vladičić
Tel. +387 59 27 24 00
Faks: +387 59 27 24 30
vvladicic@reers.ba

Članovi

Ljubo Glamočić
Tel. +387 59 27 24 00
Faks: +387 59 27 24 30
ljglamocic@reers.ba

Predrag Aškrabić
Tel. +387 59 27 24 00
Faks: +387 59 27 24 30
paskrabic@reers.ba

Nedeljko Sredić
Tel. +387 59 27 24 00
Faks: +387 59 27 24 30
nsredic@reers.ba

 

Brano Tokanović
Tel. +387 59 27 24 00
Fax: +387 59 27 24 30
btokanovic@reers.ba