Skip to Content

Registar snabdjevača kvalifikovanih kupaca

Verzija prilagođena za štampanje

R.br.

Naziv korisnika dozvole

Sjedište i adresa korisnika dozvole

Djelatnost za koju se izdaje dozvola

Dozvolu izdao

1.

Uslužno i trgovinsko preduzeće "Energy Financing Team" d.o.o. Trebinje

Trebinje,

Obala Luke Vukalović bb

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

 

RERS

Međunarodna trgovina električnom energijom

DERK

2.

D.O.O. "Rudnap" Banja Luka

Banja Luka,

Jevrejska bb,

Tržni centar Vidović

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

 

RERS

 

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

3.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“-Matično preduzeće a.d. Trebinje

Trebinje, ul. Stepe Stepanovića bb

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

 

RERS

 

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

4.

"Alumina" d.o.o. Zvornik

 

Zvornik, Karakaj bb

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

 

RERS

5.

"COMSAR ENERGY TRADING"

d.o.o. Banja Luka

Ulica Vase Pelagića br. 6, Banja Luka

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

 

RERS

 

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

6.

"EL-EN SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka

Maksima Gorkog br. 56 Banja Luka

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

 

RERS

 

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

7.

 

"Elеktrоistоk 1967" d.о.о. Bаnjа LUkа

 

Banja Luka, Vase Pelagića br.56

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

 

RERS

 

8.

"Elеktrо еnеrgiја BH" d.о.о. Bаnjа Lukа

Banja Luka, Aleja Svetog Save br.61

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

 

RERS

 

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

9.

"EZPADA" d.о.о. Čаplјinа
 

Čaplјina,

Ante Starčevića 5
 

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

10.

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Sarajevo,Vilsonovo šetalište broj 15

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

11.

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

Mostar, Zagrebačka br. 1

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

12.

"Interenergo"  d.о.о. Sаrајеvо

Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1A/9
 

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

13.

"GEN-I"  d.о.о. Sаrајеvо

Sarajevo, Hamdije Kreševlјakovića br. 7c

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

14.

"Аlpiq Energija BH" d.о.о.

Sarajevo, Kaptol br.5/2

 

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

15.

"Repower Adria" d.о.о. Sаrајеvо

Sarjevo, Fra Аnđelа Zvizdovića br.1

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

16.

"KTG Zenicа" d.о.о. Zеnicа

Zenica, Bulevar KralјaTvrtka I/17

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

17.

HSE BH d.о.о. Sаrајеvо

Sarajevo,Bulevar Meše Selimovića br.16

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

18.

"AXRO BH" d.о.о. Sаrајеvо

Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića br.1

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

19.

"PETROL BH OIL

COMPANY" d.о.о. Sаrајеvо

Sarajevo, Grbavička br.4

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

20.

"B.S.I." d.o.o. Jajce

Jajce, Brune Bušića bb

Međunarodna trgovina električnom energijom-uvоz еlеktričnе еnеrgiје zа vlаstitе pоtrеbе

DERK

21.

"Proenergy" d.o.o. Mostar Mostar

Mostar, 11 lipnja 31A

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

22.

"HEP-Trade" d.o.o Mostar

Mostar, Kralјa Tomislava br. 11b

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

23.

„Danske Commodities“ d.o.o.

Sarajevo

Sarajevo, Tešanjska br.24а

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

24.

"EURO POWER" d.о.о.

Tešanj

Тešanj, Krndija bb

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

25.

"D -Pro" d.о.о. Sarajevo

Sarajevo

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

26.

PRIМОRKА d.о.о. ŠIRОKI BRIЈЕG

Frа Didаkа Buntićа 120 А, 88220 Širоki Briјеg

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

 

27.

 

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH

Brčko, Studentska br. 13

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

 

DERK

28.

"Steelmin BH" d.o.o. Jajce

(uvoz za vlastite potrebe)

Jajce, Skela bb

 

Međunarodna trgovina električnom energijom-uvоz еlеktričnе еnеrgiје zа vlаstitе pоtrеbе

DERK