Skip to Content

Evidencija podnijetih zahtjeva

Verzija prilagođena za štampanje

 

R. br.

Naziv podnosioca zahtjeva

Vrsta dozvole

Datum podnošenja zahtjeva

Broj protokola RERS-a

Status

Datum slanja obavještenja o nekompletnosti zahtjeva

1 Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad Dozvola za izgradwu MHE "Bočac 2" 26.01.2016. 01-53-1/16 postupak prekinut (do pribavljanja neophodne dokumentacije)  
2 Zemljoradnička zadruga "LIVAČ" p.o. Aleksandrovac, Laktaši Sertifikat za proizvodno postrojenje Mala elektrana "Livač" 01.09.2017. 01-405-1/17 u fazi kompletiranja  
3 Društvo sa ograničenom odgovornošću "L.S.B. ELEKTRANE" Dozvola za izgradnju MHE "Medna" 14.09.2017. 01-429-1/17 prijem i obrada zahtjeva  
4 "EFT HE Ulog" d.o.o. Kalinovik Dozvola za izgradnju HE "Ulog" 18.09.2017. 01-433-1/17 prijem i obrada zahtjeva  
5 MH "ERS" Trebinje ZP "Elektro - Hercegovina" a.d. Trebinje Dozvola za snabdijevanje tarifnih kupaca električnom energijom 26.09.2017. 01-440-1/17 zahtjev kompletan  
6 MH "ERS" ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale Dozvola za snabdijevanje tarifnih kupaca električnom energijom 26.09.2017. 01-441-1/17 zahtjev kompletan  
7 MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Gacko" a.d. Gacko Dozvola za proizvodnju električne energije u Termoelektrani Gacko 27.09.2017. 01-443-1/17 u fazi kompletiranja  
8 MH "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka Dozvola za snabdijevanje tarifnih kupaca električnom energijom 26.09.2017. 01-444-1/17 zahtjev kompletan  
9 MH "ERS" ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina Dozvola za snabdijevanje tarifnih kupaca električnom energijom 26.09.2017. 01-445-1/17 zahtjev kompletan  
10 MH "ERS" ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj Dozvola za snabdijevanje tarifnih kupaca električnom energijom 26.09.2017. 01-446-1/17 zahtjev kompletan  
11 Tvornica obuće "SPORTEK" d.o.o. Kotor Varoš Sertifikat za proizvodno postrojenje MSE "Sportek" 02.10.2017. 01-447-1/17 u fazi kompletiranja  
12 Mješoviti Holding "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik Dozvola za proizvodnju električne energije u Termoelektrani Ugljevik 04.10.2017. 01-448-1/17 u fazi kompletiranja  
13 "PETROL HIDROENERGIJA" d.o.o. Teslić Dozvola za proizvodnju električne energije u MHE "Jeleč" 04.10.2017. 01-449-1/17 u fazi kompletiranja  
14 "EHE" d.o.o. Banja Luka Dozvola za proizvodnju električne energije u MHE "Zapeće" 24.10.2017. 01-478-1/17 u fazi kompletiranja  
15 "ZEMX" d.o.o Srebrenica Sertifikat za proizvodno postrojenje MHE "Štedrić" 26.10.2017. 01-482-1/17 u fazi kompletiranja  
16 D.O.O. "Tesla" Modriča Sertifikat za proizvodno postrojenje MHE "Crkvina" 07.11.2017. 01-492-1/17 prijem i obrada zahtjeva  
17 Privredno društvo "Solar 1" d.o.o. Bileća Sertifikat za proizvodno postrojenje MSE "Solar 2" 15.11.2017. 01-502-1/17 prijem i obrada zahtjeva  
18 Privredno društvo "Solar 1" d.o.o. Bileća Sertifikat za proizvodno postrojenje MSE "Solar 3" 15.11.2017. 01-503-1/17 prijem i obrada zahtjeva  

 

Podnijeti kompletirani zahtjevi

Zahtjev za izdavanje dozvole za snabdijevanje tarifnih kupaca el. energijom - "Elektro Doboj" a.d. Doboj
Zahtjev za izdavanje dozvole za snabdijevanje tarifnih kupaca el. energijom - "Elektro Bijeljina" a.d. Bijeljina
Zahtjev za izdavanje dozvole za snabdijevanje tarifnih kupaca el. energijom - "Elektrodistribucija" a.d. Pale
Zahtjev za izdavanje dozvole za snabdijevanje tarifnih kupaca el. energijom - "Elektro - Hercegovina" a.d. Trebinje
Zahtjev za izdavanje dozvole za snabdijevanje tarifnih kupaca el. energijom - "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka