Skip to Content

Aktivnosti u toku

Verzija prilagođena za štampanje

 

Trebinje, 16.mart 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 73. (sedamdesettrećoj) redovnoj sjednici, održanoj 15.marta 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 72. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 2. marta 2018. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''INCEL 2'', privrednog društva ''PPA'' d.o.o. Banja Luka, doneseno je zaključak kojim se obustavlja postupak pokrenut Zahtjevom za produženje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju proizvedenu u Maloj solarnoj elektrani "Incel 2", privrednog društva "PPA" d.o.o. Banja Luka.
3. Nakon razmatranja Izvještaja sa redovne nadzorne provjere sprovedene kod korisnika dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom Društvo sa ograničenom odgovornošću ''CNG ENERGY'' Banja Luka, doneseno je rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere.
4. Nakon razmatranja Izvještaja sa redovne nadzorne provjere sprovedene kod korisnika dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom privrednog društva ''ENERGY PRIME'' d.o.o. Trebinje, doneseno je rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere.
5. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Grozdanić Slaviše iz Banja Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Grozdanić Slaviše kojim se osporava obračun neovlaštene potrošnje i naknade za neovlašteno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.
6. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Stevanović Branka iz Donje Pilice, Grad Zvornik, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Stevanović Branka iz Donje Pilice, u vezi sa osporavanjem obustave isporuke električne energije na mjerom mjestu koje se nalazi u mjestu Donja Pilica br. 166, Grad Zvornik.
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Dečković Gorana iz Milića protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Dečković Gorana iz Milića kojim osporava obračun neovlašćene potrošnje električne energije, na mjernom mjestu na adresi Vrtoče bb u Milićima, te se ovaj obračun stavlja van snage Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije na mjernom mjestu. 
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Bojanić Zorana iz Banja Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Bojanić Zorana kojim se osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju na mjernom mjestu, koje se nalazi u ulici Ljevčanska br. 34 u Banjoj Luci, kao neosnovan.
9. Nakon razmatranja zahtjeva privrednog društva „EOL PRVI“ d.o.o. Nevesinje, za izdavanje dozvole za izgradnju sljedećih proizvodnih objekata:
 zahtjev za izadavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Dubac“,
 zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Džinov do“,
 zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Cvjetov kuk“,
 zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Rupari“ i
 zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Kučajnica“,
donesen je zaključak da se zahtjevi privrednog društva "EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje, rješavaju u jednom postupku.
Takođe je donesen zaključak da se zahtjevi privrednog društva "EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje odbacuju kao nepotpuni.

10. Nakon razmatranja zahtjeva privrednog društva „EOL PRVI“ d.o.o. Nevesinje, za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnim postrojenjima kako slijedi:
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Dubac“,
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Džinov do“,
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Cvjetov kuk“,
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Rupari“ i
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Kučajnica“,

donesen je zaključak da se zahtjevi za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije privrednog društva „EOL PRVI“ d.o.o. Nevesinje, rješavaju u jednom postupku.

Takođe je donesen zaključak da se odbacuju zahtjevi za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije privrednog društva "EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje, kao nepotpuni.


Trebinje, 2.mart 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 72. (sedamdesetdrugoj) redovnoj sjednici, održanoj 2.marta 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 71. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 26. februara 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga rješenja za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "JELEČ", po zahtjevu privrednog društva "PETROL HIDROENERGIJA" d.o.o. Teslić, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Jeleč".
3. Nakon razmatranja prijedloga rješenja za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani ''MESIĆI - NOVA'', privrednog društva Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistrbucija" a.d. Pale, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Mesići - Nova".
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''MEDNA'', na rijeci Sani, privrednog društva ''L.S.B. ELEKTRANE'' d.o.o. Banja Luka, donesen je zaključak kojim se obustavlja postupak izdavanja, odnosno produženja važenja dozvole za izgradnju.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''SITONIJA'', privrednog društva ''SETTE ENERGY'' d.o.o. Gradiška. doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Sitonija“
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''GOLUBAČA'', privrednog društva ''SETTE ENERGY'' d.o.o. Gradiška, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Golubača“
7. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Balaban Rade iz Banje Luke, koju zastupa punomoćnik Filip Niškanović, advokat iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, donesen je zaključak da se spor u skraćenom postupku. Takođe je utvrđen nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora kojim se osporava račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.

 


Trebinje, 26.februar 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 71. (sedamdesetprvoj) redovnoj sjednici, održanoj 26.februara 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:


D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 70. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 16. februara 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja, utvrđen je nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tarifnoj metodologiji u sistemu transporta, distribucije, skladištenja i snabdijevanja prirodnim gasom i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
3. Nakon razmatranja prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravila rada distributivnog sistema za prirodni gas, privrednog društva ''SARAJEVO GAS'' a.d. Istočno Sarajevo, doneseno je rješenje o o davanju saglasnosti na "Izmjene i dopune Pravila rada distributivog sistema za prirodni gas"
4. Nakon razmatranja prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Opštih uslova za snabdijevanje prirodnim gasom, privrednog društva ''SARAJEVO GAS'' a.d. Istočno Sarajevo, doneseno je rješenje o davanju saglasnosti na "Izmjene i dopune Opštih uslova za snabdijevanje prirodnim gasom".
5. Nakon razmatranja Prijedloga za ponavljanje postupaka izdavanja dozvole za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani "Ilomska" od 13.02.2018. godine, privrednog društva "ELING MHE" D.O.O. Teslić, zastupanog po Mili Baltić, advokatu iz Banje Luke, doneseno je rješenje o poništavanju rješenje Regulatorne komisije broj 01-213-54/14/R-67-10 od 17.01.2018. godine. Takođe je donesen zaključak o ponavljanju postupka izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ilomska" na rijeci Ilomskoj, instalisane snage 4,8 MW, okončan Rješenjem broj 01-213-54/14/R-67-10 od 17.01.2018. godine
6. Nakon razmatranja prijedloga za ponavljanje postupaka izdavanja sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Ilomska" koje koristi obnovljivi izvor energije od 13.02.2018. godine, privrednog društva "ELING MHE" D.O.O. Teslić, zastupanog po Mili Baltić, advokatu iz Banje Luke, doneseno je rješenje kojim se poništava Rješenje Regulatrone komisije broj 01-365-16/17/R-60-243 od 25.10.2017. godine i Rješenje broj 01-252-23/14/R-67-11 od 17.01.2018. godine. Takođe je donesen zaključak kojim se ponavlja postupak izdavanja sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Ilomska" koje koristi obnovljivi izvor energije.
7. Nakon razmatranja Prijedloga za ponavljanje postupaka za odobrenje prava na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantovanoj otkupnoj cijeni za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Ilomska'' od 13.02.2018. godine, privrednog društva "ELING MHE" D.O.O. Teslić, zastupanog po Mili Baltić, advokatu iz Banje Luke, doneseno je rješenje kojim se poništava Rješenje Regulatrone komisije broj 01-497-7/17/R-66-300 od 28.12.2017. godine i Rješenje broj 01-245-37/15/R-67-12 od 17.01.2018. godine.
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu privrednog društva ''ELEKTRON GROUP'' d.o.o. Derventa, protiv Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, RJ Derventa, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev privrednog društva ''ELEKTRON GROUP'' d.o.o. Derventa, u vezi sa osporavanjem korekcije obračuna utrošene električne energije, kao neosnovan. 
9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Kovačević Vojislava iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Kovačević Vojislava kojim se osporava Obračun neovlašćeno utrošene električne energije kao neosnovan.
10. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Kotur Velimira iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Kotur Velimira iz Banje Luke kojim osporava korekciju obračuna utrošene električne energije te se ovaj obračun stavlja van snage.

 


Trebinje, 16.februar 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 70. (sedamdesetoj) redovnoj sjednici, održanoj 16.februara 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 69. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 1. februara 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani ''Mesići - Nova'', privrednog društva Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistrbucija" a.d. Pale, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Žiraja II'', podnosioca "MEGA ELEKTRIK'' Privredno društvo za proizvodnju električne energije a.d. Laktaši, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Žiraja II" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije
4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidrolektrana ''Crkvina'', privrednog društva ''Tesla'' d.o.o. Modriča, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Crkvina“
5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 2'', privrednog društva ''Solar 1'' d.o.o. Bileća, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 2''.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 3'', privrednog društva ''Solar 1'' d.o.o. Bileća, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 3''.
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Ilić Slavkice iz Čelinca, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Ilić Slavkice iz Čelinca, kojim se osporava račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan
8. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Grozdanić Slaviše iz Banja Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Grozdanić Slaviše i Mire iz Banje Luke, kojim se osporava Obračun neovlaštene potrošnje i naknade za neovlašteno utrošenu električnu, kao neosnovan.
9. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Stevanović Branka iz Donje Pilice, Grad Zvornik, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, donesen je zaključak o održavanju rasrave i utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Stevanović Branka u vezi sa osporavanjem obustave isporuke električne energije.
10. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Dečković Gorana iz Milića protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se zahtjev Dečković Gorana kojim osporava obračun neovlašćene potrošnje električne energije te se ovaj obračun stavlja van snage. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije, a prema procjeni potrošnje u odgovarajućim budućim obračunskim periodima kada je mjerenje ispravno. 
11. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Bojanić Zorana iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Bojanić Zorana, kojim se osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.

 


Trebinje, 2.februar 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 69. (šezdesetdevetoj) redovnoj sjednici, održanoj 1.februara 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 68. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 25. januara 2018. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Jeleč", po zahtjevu privrednog društva "PETROL HIDROENERGIJA" d.o.o. Teslić, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Ispod Kušlata'', privrednog društva "ETA – ENERGY" d.o.o. Zvornik, donesen je zaključak o obustavljanju postupka zbog odustajanja stranke.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Štedrić'', privrednog društva ''ZEMX'' d.o.o. Srebrenica, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Štedrić“
5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Mlečva'', privrednog društva D.O.O. ''Green Enregy - R'' Bratunac, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Mlečva“.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Grabovica'', privrednog društva D.O.O. ''Green Enregy - R'' Bratunac, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Grabovica“.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Kotur Velimira iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Kovačević Vojislava, kojim se osporava Obračun neovlašćeno utrošene električne energije kao neosnovan.
8. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Kovačević Vojislava iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka. donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Kovačević Vojislava kojim se osporava obračun neovlašćeno utrošene električne energije, kao neosnovan.
9. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora privrednog društva ''ELEKTRON GROUP'' d.o.o. Derventa, protiv Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, RJ Derventa, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja.
10. Nakon razmatranja zahtjeva Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa ''BH-Gas'' d.o.o. Sarajevo i Preduzeća za gasne projekte ''GAS-RES'' d.o.o. Banja Luka za sticanje statusa umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj, po zahjevu Akcionarskog društva za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa ''Gas Promet'' Istočno Sarajevo-Pale, donesen je zaključak kojim se usvaja zahtjev Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa ''BH-Gas'' d.o.o. Sarajevo za sticanje statusa umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj, po zahjevu Akcionarskog društva za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa ''Gas Promet'' Istočno Sarajevo-Pale i zaključak kojim se usvaja zahtjev Preduzeća za gasne projekte ''GAS-RES'' d.o.o. Banja Luka za sticanje statusa umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj, po zahjevu Akcionarskog društva za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa ''Gas Promet'' Istočno Sarajevo-Pale

 


Trebinje, 26. januar 2017.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 68. (šezdesetosmojj) redovnoj sjednici, održanoj 25. januara 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja usvajen je Zapisnika sa 67. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 17. januara 2018. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Sportek'', privrednog društva Tvornica obuće ''SPORTEK'' d.o.o. Kotor Varoš, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Sportek“
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana ''Solar 2'', kojim se potvrđuje da ovo postrojenje proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije, privrednog društva "Solar 1" d.o.o. Bileća, doneseno je rješenje o o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Solar 2" .
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana ''Solar 3'', kojim se potvrđuje da ovo postrojenje proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije, privrednog društva "Solar 1" d.o.o. Bileća, doneseno je rješenje o o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje mala solarna elektrana "Solar 3".
5. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku po zahtjevu za rješavanje spora privrednog društva ''PILANA ŠAVIJA'' d.o.o. Jezero, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Mrkonjić Grad, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora privrednog društva ''PILANA ŠAVIJA'' d.o.o. Jezero, kojim se osporava korekcija obračuna utrošene električne energije zbog greške u mjerenju, na mjernom mjestu kao neosnovan.

 


Trebinje, 18. januar 2017.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 67. (šezdesetsedmoj) redovnoj sjednici, održanoj 17. januara 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 66. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 28. decembra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja daljih aktivnosti nakon sudskog odlučivanja u vezi sa postupkom izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, izdavanja sertifikata za proizvodno potrojenje i odobrenja prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''ILOMSKA'', na rijeci Ilomskoj, podnosioca privredno društvo ''ELING MALE HIDROELEKTRANE'' d.o.o. Teslić, donesena su nova rješenja u ponovnom postupku te zaključak da se Vrhovnom sudu Republike Srpske podnesu zahtjevi za vanredno preispitivanje predmetnih pravosnažnih sudskih odluka.
3. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o privremenoj regulatornoj naknadi za period 01.01.2018. – 31.03.2018. godine.
4. Nakon razmatranja prijedloga, donesena je odluka o provođenju tarifnog postupka i održavanju formalne rasprave u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak – Karakaj.
5. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Zapeće", po zahtjevu podnosioca "EHE" društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. Banja Luka.
6. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Sportek", privrednog društva ''SPORTEK'' d.o.o. Kotor Varoš, kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Crkvina'', društva s ograničenom odgovornošću "TESLA" za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz, inžinjering i usluge Modriča, doneseno je rješenje o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Crkvina" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
8. Nakon razmatranja prijedloga rješanja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Prerad Igora iz Banje Luke, zastupanog po punomoćniku Nedeljku Jandriću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga ''ERS'' - MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak o održavanju formalne rasprave.
9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Babić Saše iz Banje Luke protiv MH ''ERS'' MP a.d. Trebinje, ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Babić Saše kojim osporava korekciju obračuna utrošene električne energije. 
10. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Ilić Slavkice iz Čelinca, protiv Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Ilić Slavkice kojim se osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju kao neosnovan.


SAOPŠTENJE

22.12.2017.


Regulatorna komisija za energetiku na 65. (šezdesetpetoj) redovnoj sjednici, održanoj 22. decembra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:


D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 64. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 13. decembra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka.
3. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj.
4. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.
5. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistrbucija" a.d. Pale.
6. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
7. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''BOČAC 2'', na rijeci Vrbas, privrednog društva Mješoviti holding ''ERS'' – MP a.d. Trebinje – ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu'' a.d. Mrkonjić Grad.
8. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za izgradnju Hidroelektrane ''ULOG'', na rijeci Neretvi, privrednog društva ''EFT HE ULOG'' d.o.o. Kalinovik.


SAOPŠTENЈE

Тrebinje, 13. decembra 2017.


Regulatorna komisija za energetiku na 64. (šezdesetčetvrtoj) redovnoj sjednici, održanoj 13. decembra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:


D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 63. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 07.12.2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Termoelektrani "Ugljevik", privrednog društva Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Ugljeviku, 21. decembra 2017. godine.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Termoelektrani "Gacko", privrednog društva Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Gacko", akcionarsko društvo Gacko, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Gacku, 20. decembra 2017. godine.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje Mala elektrana ''LIVAČ“, kojim se potvrđuje da ovo postrojenje proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije, podnosioca Zemljoradnička zadruga ''Livač'' p.o. Aleksandrovac, Laktaši, donesen je zaključak da se odloži odlučivanju o ovom predmetu dok se ne izvrše dodatne provjere. 
5. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Babić Saše iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev Babić Saše, kojim osporava korekciju obračuna utrošene električne energije te se Knjižna obavijest o ovom obračunu stavlja van snage.


SAOPŠTENJE

7. decembar 2017.

Regulatorna komisija za energetiku na 63. (šezdesettrećoj) redovnoj sjednici, održanoj 7. decembra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 62. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 23. novembra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja Izvještaja sa opšte rasprave i prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji, donesena je odluka o o usvajanju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''BOČAC 2'', na rijeci Vrbas, privrednog društva Mješoviti holding ''ERS'' – MP a.d. Trebinje – ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu'' a.d. Mrkonjić Grad, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Mrkonjić Gradu, 15. decembra 2017.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Hidroelektrane ''ULOG'', na rijeci Neretvi, privrednog društva ''EFT HE ULOG'' d.o.o. Kalinovik, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o odžravanju opšte rasprave u Kalinoviku, 14. decembra 2017.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''PODIVIČ'', privrednog društva ''BUK'' d.o.o. Istočno Sarajevo, doneseno je rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Podivič
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''STUDENA 2'', privrednog društva ''GM ENERGIJA'' d.o.o. Teslić, doneseno je rješenje o o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Studena II“
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Stanojević Stanimira iz Banje Luke, zastupanog po punomoćniku Svetozaru P. Ivetiću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Stanojević Stanimira iz Banje Luke, u vezi sa osporavanjem osnova za obračun neovlašćeno utrošene električne energije, kao neosnovan.
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Cvijanović Petka iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Cvijanović Petka iz Banje Luke od 07.07.2017. godine, kojim osporava obračun utrošene električne energije, te se ovaj obračun stavlja van snage. Takođe se nalaže Mješovitom Holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, da sačini korekciju obračuna utrošene električne energije zbog greške u mjerenju prema potrošnji u odgovarajućem vremenskom periodu kada je mjerenje bilo ispravno. 
9. Nakon razmatranja žalbe Samaradžić Marka iz Trebinja, protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje elektroenergetske saglasnosti Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, doneseno je rješenje kojim se usvaja žalba Samardžić Marka iz Trebinja.
10. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Srpskog pravoslavnog manastira Svete Trojice u Tavni, Donja Trnova, Grad Bijeljina, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Srpskog pravoslavnog manastira Svete Trojice u Tavni, Donja Trnova, Grad Bijeljina od 18.07.2017. godine kojim osporava korekciju obračuna električne energije kao neosnovan.
11. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Đerić Milana iz Šekovića, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica., donesen je zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenje kojim se odbija zahtjev Đerić Milana iz Šekovića, kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje električne energije kao neosnovan.
12. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Petraš Novaka iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Petraš Novaka kojim osporava obračune neovlašćene potrošnje električne energije kao neosnovane. 
13. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Sarić Cvijana iz Zvornika, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, donesen je zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Sarić Cvijana kojim osporava korekciju obračuna električne energije kao neosnovan.
14. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Kekić Stane iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt dozvole kojim se usvaja zahtjev Kekić Stane iz Banje Luke kojim osporava obračun neovlašćene potrošnje električne energije te se utvrđuje da je ovaj obračun neosnovan. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da stavi van snage pomenuti obračun neovlašćene potrošnje električne energije. 
15. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Pekić Slavka iz Šekovića, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica, Poslovnica Šekovići, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se ODBIJA SE zahtjev Pekić Slavka iz Šekovića od 01.09.2017. godine kojim osporava obračun neovlašćene potrošnje električne energije na mjernom mjestu ED broj 0044032700046000, kao neosnovan.


SAOPŠTENJE

 24. novembar 2017

Regulatorna komisija za energetiku na 62. (šezdesetdrugoj) redovnoj sjednici, održanoj 23. novembra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvajen Zapisnik sa 62. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 7. novembra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja nacrta Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji, utvrđen je nacrt Pravilnika i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Trebinju, 5. decembra 2017. godine.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Banjaluci, 5. decembra 2017. godine.
4. Nakon rzmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Doboju, 5 decembra 2017. godine.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Bijeljini, 6. decembra 2017. godine.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistrbucija" a.d. Pale, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Palama, 7. decembra 2017. godine.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, utvrđen je nacrt dozvole i zaključak o održavanju opšte rasprave u Trebinju, 1. decembra 2017. godine.
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Talić Svjetlane iz Banje Luke, zastupane po punomoćniku Borisu Stojanoviću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Talić Svjetlane iz Banje Luke kojim osporava Obračun neovlaštene potrošnje električne energije, te se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da ovaj obračun stavi van snage. 
9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Simić Aca iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Simić Aca iz Bijeljine, kojim osporava korekciju obračuna električne te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, da ovaj obračun stavi van snage. 

10. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Tešanović Slava iz Kotor Varoši, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, Poslovnica Kotor Varoš, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Tešanović Slava iz Kotor Varoši, kojim se osporava Obračun neovlašćene potrošnje i naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju kao neosnovan.


Trebinje, 7. novembar 2017.
 

SAOPŠTENjE
 

Regulatorna komisija za energetiku na 61. (šezdesetprvoj) redovnoj sjednici, održanoj 7. oktobra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 60. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 25. oktobra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Podivič'', privrednog društva ''BUK'' d.o.o. Istočno Sarajevo, donesen je zaključak da se od privrednog društva „Buk“ d.o.o. Istočno Sarajevo, kao podnosioca zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj, zatraži dokaz da je prema nalogu za plaćanje u inostranstvo, izvršio plaćanje datog iznosa, kao i dokaz da se uplaćeni iznos odnosi na opremu koja će se instalisati u MHE „Podivič“. 
3. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Stanojević Stanimira iz Banje Luke, zastupan po punomoćniku Svetozaru P. Ivetiću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postuku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Stanojević Stanimira iz Banje Luke, u vezi sa osporavanjem osnova za obračun neovlašćeno utrošene električne energije kao neosnovan. 

4. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Cvijanović Petka iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postuku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev Cvijanović Petka iz Banje Luke od kojim osporava obračun utrošene električne energije za mjesec avgust 2016. godine te se ovaj obračun stavlja van snage. Takođe se nalaže Mješovitom Holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, da sačini korekciju obračuna utrošene električne energije zbog greške u mjerenju na mjernom mjestu prema potrošnji u odgovarajućem vremenskom periodu kada je mjerenje bilo ispravno.


Trebinje, 26. oktobar 2017.
 

SAOPŠTENjE
 

Regulatorna komisija za energetiku na 60. (šezdesetoj) redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 59. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 5. oktobra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, donesena je Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji i rješenje o utvrđivanju troškova rada Operatora sistema podsticaja.

3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu "Ilomska", privrednog društva "ELING MHE" D.O.O. Teslić, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Ilomska" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.

4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''DRENOVA'', privrednog društva ''ĆORIĆ DENART'' d.o.o. Prnjavor, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Drenova“

5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''DEMIĆKA'', privrednog društva ''DSM ELEKTROS“ d.o.o. Kotor Varoš, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Demićka“

6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''GLAVICA'', privrednog društva ''BBB'' d.o.o. Šipovo, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Glavica“.


7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Živanović Draga iz Donje Trnove, opština Ugljevik, zastupanog po punomoćniku advokatska kancelarija ''Stevanović'' iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Živanović Draga iz mjesta Donja Trnova, opština Ugljevik kojim traži da se oslobodi obaveze plaćanja obračuna neovlašćeno utrošene električne energije. Nalaže se MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, da sačini novi obračun neovlašćeno utrošene električne energije, na bazi provodnika preko koga je izvršena neovlašćena potrošnja, za period od godinu dana, te da stavi van snage Obračun neovlašćeno utrošene električne energije. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, da uskladi priključenje benzinske pumpe, mjerno u skladu sa izdatom elektroenergetskom saglasnošću, ugovorom o priključenju i deklaracijom o priključenju u roku od 15 od dana prijema ovoga rješenja, te da o tome bez odlaganja obavijesti Regulatornu komisiju.
8. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Talić Svjetlane iz Banje Luke, zastupane po punomoćniku Borisu Stojanoviću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev Talić Svjetlane iz Banje Luke kojim osporava Obračun neovlaštene potrošnje električne energije te se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da ovaj obračun stavi van snage.
9. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Simić Aca iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Simić Aca kojim osporava korekciju obračuna električne energije te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, da ovaj obračun stavi van snage. 
10. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Tešanović Slava iz Kotor Varoši, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, Poslovnica Kotor Varoš, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Tešanović Slava iz Kotor Varoši kojim se osporava Obračun neovlašćene potrošnje i naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju i Obračun neovlašćene potrošnje i naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju - kao neosnovan.


Trebinje, 6. oktobar 2017.
 

SAOPŠTENjE
 

Regulatorna komisija za energetiku na 58. (pedesetdevetoj) redovnoj sjednici, održanoj 5. oktobra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 58. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 22. septembra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja nacrta Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, utvrđen je nacrt odluke i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Trebinju 18. oktobra 2017.
3. Nakon razmatranja prijedloga rješenja za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ustiprača", privrednog društva "HIDROINVEST "d.o.o. Rogatica, doneseno je rješenje o o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ustiprača.
4. Nakon razmatranja prijedloga rješenja za izdavanje dozvole za izgradnju Hidroelektrane ''Bogatići-Nova'', privrednog društva MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za izgradnju Hidroelektrane ''Bogatići - Nova'' 

5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''INCEL'', privrednog društva ''PPA'' d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Incel“.

6. Nakon razmatranja informacije o izvršenju rješenja kojim je poništeno rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju ''MHE Ilomska'' na rijeci Ilomskoj, doneseno je rješnje kojim se nalaže MH "ERS" MP a.d. Trebinje u funkciji Operatora sistema podsticaja da u roku od 15 dana naloži privrednom društvu ''ELING MHE'' D.O.O. Teslić da izvrši povrat novčanih sredstava u roku od 30 dana od dana prijema naloga Operatora sistema podsticaja, na ime neosnovano isplaćene premije u garantovanoj otkupnoj cijeni za preuzetu elektičnu energiju proizvedenu u postrojenju Mala hidroelektrana ''Ilomska'', Takođe se nalaže MH "ERS" MP AD Trebinje u funkciji Operatora sistema podsticaja da, ukoliko privredno društvo ''ELING MHE'' D.O.O. Teslić u roku ne ispuni obavezu iz ovoga rješenja, pokrene postupak prinudnog izvršenja pred nadležnim sudom i to u roku od 30 dana računajući od dana isteka roka za povrat novčanih sredstava iz ovoga rješenja.
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja po zahtjevu za rješavanje spora Đukić Mića iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Đukić Miće iz Bijeljine kojim se osporava Obračun neovlašćeno utrošene električne energije kao neosnovan. Takođe, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, je dužna da snosi troškove izmještanja ovog mjernog mjesta na stub distributivne mreže, te se nalaže da odobri podnosioca zahtjeva za iznos ovih troškova
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja po zahtjevu za rješavanje spora Škorić Danka iz Banje Luke, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Škorić Danka iz Banje Luke, kojim osporava obračun utrošene električne energije za mjesec februar 2017. godine te se ovaj obračun stavlja van snage. Takođe se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije, procjenom prema potrošnji električne energije na ovom mjernom mjestu u odgovarajućem vremenskom periodu. 
9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja po zahtjevu za rješavanje spora Mišić Zorana iz Bijeljine, zastupanog po punomoćniku Blagiši Lukiću, advokatu iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Mišić Zorana iz Bijeljine kojim osporava Obračun neregistrovane električne te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, da ovaj obračun stavi van snage. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije za period dvije godine unazad od dana otklanjanja greške u mjerenju