Skip to Content

Aktivnosti u toku

Verzija prilagođena za štampanje

SAOPŠTENЈE

Тrebinje, 13. decembra 2017.


Regulatorna komisija za energetiku na 64. (šezdesetčetvrtoj) redovnoj sjednici, održanoj 13. decembra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:


D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 63. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 07.12.2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Termoelektrani "Ugljevik", privrednog društva Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Ugljeviku, 21. decembra 2017. godine.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Termoelektrani "Gacko", privrednog društva Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Gacko", akcionarsko društvo Gacko, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Gacku, 20. decembra 2017. godine.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje Mala elektrana ''LIVAČ“, kojim se potvrđuje da ovo postrojenje proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije, podnosioca Zemljoradnička zadruga ''Livač'' p.o. Aleksandrovac, Laktaši, donesen je zaključak da se odloži odlučivanju o ovom predmetu dok se ne izvrše dodatne provjere. 
5. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Babić Saše iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev Babić Saše, kojim osporava korekciju obračuna utrošene električne energije te se Knjižna obavijest o ovom obračunu stavlja van snage.


SAOPŠTENJE

7. decembar 2017.

Regulatorna komisija za energetiku na 63. (šezdesettrećoj) redovnoj sjednici, održanoj 7. decembra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 62. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 23. novembra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja Izvještaja sa opšte rasprave i prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji, donesena je odluka o o usvajanju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''BOČAC 2'', na rijeci Vrbas, privrednog društva Mješoviti holding ''ERS'' – MP a.d. Trebinje – ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu'' a.d. Mrkonjić Grad, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Mrkonjić Gradu, 15. decembra 2017.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Hidroelektrane ''ULOG'', na rijeci Neretvi, privrednog društva ''EFT HE ULOG'' d.o.o. Kalinovik, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o odžravanju opšte rasprave u Kalinoviku, 14. decembra 2017.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''PODIVIČ'', privrednog društva ''BUK'' d.o.o. Istočno Sarajevo, doneseno je rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Podivič
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''STUDENA 2'', privrednog društva ''GM ENERGIJA'' d.o.o. Teslić, doneseno je rješenje o o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Studena II“
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Stanojević Stanimira iz Banje Luke, zastupanog po punomoćniku Svetozaru P. Ivetiću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Stanojević Stanimira iz Banje Luke, u vezi sa osporavanjem osnova za obračun neovlašćeno utrošene električne energije, kao neosnovan.
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Cvijanović Petka iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Cvijanović Petka iz Banje Luke od 07.07.2017. godine, kojim osporava obračun utrošene električne energije, te se ovaj obračun stavlja van snage. Takođe se nalaže Mješovitom Holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, da sačini korekciju obračuna utrošene električne energije zbog greške u mjerenju prema potrošnji u odgovarajućem vremenskom periodu kada je mjerenje bilo ispravno. 
9. Nakon razmatranja žalbe Samaradžić Marka iz Trebinja, protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje elektroenergetske saglasnosti Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, doneseno je rješenje kojim se usvaja žalba Samardžić Marka iz Trebinja.
10. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Srpskog pravoslavnog manastira Svete Trojice u Tavni, Donja Trnova, Grad Bijeljina, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Srpskog pravoslavnog manastira Svete Trojice u Tavni, Donja Trnova, Grad Bijeljina od 18.07.2017. godine kojim osporava korekciju obračuna električne energije kao neosnovan.
11. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Đerić Milana iz Šekovića, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica., donesen je zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenje kojim se odbija zahtjev Đerić Milana iz Šekovića, kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje električne energije kao neosnovan.
12. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Petraš Novaka iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Petraš Novaka kojim osporava obračune neovlašćene potrošnje električne energije kao neosnovane. 
13. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Sarić Cvijana iz Zvornika, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, donesen je zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Sarić Cvijana kojim osporava korekciju obračuna električne energije kao neosnovan.
14. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Kekić Stane iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt dozvole kojim se usvaja zahtjev Kekić Stane iz Banje Luke kojim osporava obračun neovlašćene potrošnje električne energije te se utvrđuje da je ovaj obračun neosnovan. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da stavi van snage pomenuti obračun neovlašćene potrošnje električne energije. 
15. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Pekić Slavka iz Šekovića, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica, Poslovnica Šekovići, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se ODBIJA SE zahtjev Pekić Slavka iz Šekovića od 01.09.2017. godine kojim osporava obračun neovlašćene potrošnje električne energije na mjernom mjestu ED broj 0044032700046000, kao neosnovan.


SAOPŠTENJE

 24. novembar 2017

Regulatorna komisija za energetiku na 62. (šezdesetdrugoj) redovnoj sjednici, održanoj 23. novembra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvajen Zapisnik sa 62. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 7. novembra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja nacrta Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji, utvrđen je nacrt Pravilnika i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Trebinju, 5. decembra 2017. godine.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Banjaluci, 5. decembra 2017. godine.
4. Nakon rzmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Doboju, 5 decembra 2017. godine.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Bijeljini, 6. decembra 2017. godine.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistrbucija" a.d. Pale, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Palama, 7. decembra 2017. godine.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, utvrđen je nacrt dozvole i zaključak o održavanju opšte rasprave u Trebinju, 1. decembra 2017. godine.
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Talić Svjetlane iz Banje Luke, zastupane po punomoćniku Borisu Stojanoviću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Talić Svjetlane iz Banje Luke kojim osporava Obračun neovlaštene potrošnje električne energije, te se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da ovaj obračun stavi van snage. 
9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Simić Aca iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Simić Aca iz Bijeljine, kojim osporava korekciju obračuna električne te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, da ovaj obračun stavi van snage. 

10. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Tešanović Slava iz Kotor Varoši, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, Poslovnica Kotor Varoš, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Tešanović Slava iz Kotor Varoši, kojim se osporava Obračun neovlašćene potrošnje i naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju kao neosnovan.


Trebinje, 7. novembar 2017.
 

SAOPŠTENjE
 

Regulatorna komisija za energetiku na 61. (šezdesetprvoj) redovnoj sjednici, održanoj 7. oktobra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 60. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 25. oktobra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Podivič'', privrednog društva ''BUK'' d.o.o. Istočno Sarajevo, donesen je zaključak da se od privrednog društva „Buk“ d.o.o. Istočno Sarajevo, kao podnosioca zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj, zatraži dokaz da je prema nalogu za plaćanje u inostranstvo, izvršio plaćanje datog iznosa, kao i dokaz da se uplaćeni iznos odnosi na opremu koja će se instalisati u MHE „Podivič“. 
3. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Stanojević Stanimira iz Banje Luke, zastupan po punomoćniku Svetozaru P. Ivetiću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postuku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Stanojević Stanimira iz Banje Luke, u vezi sa osporavanjem osnova za obračun neovlašćeno utrošene električne energije kao neosnovan. 

4. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Cvijanović Petka iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postuku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev Cvijanović Petka iz Banje Luke od kojim osporava obračun utrošene električne energije za mjesec avgust 2016. godine te se ovaj obračun stavlja van snage. Takođe se nalaže Mješovitom Holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, da sačini korekciju obračuna utrošene električne energije zbog greške u mjerenju na mjernom mjestu prema potrošnji u odgovarajućem vremenskom periodu kada je mjerenje bilo ispravno.


Trebinje, 26. oktobar 2017.
 

SAOPŠTENjE
 

Regulatorna komisija za energetiku na 60. (šezdesetoj) redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 59. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 5. oktobra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, donesena je Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji i rješenje o utvrđivanju troškova rada Operatora sistema podsticaja.

3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu "Ilomska", privrednog društva "ELING MHE" D.O.O. Teslić, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Ilomska" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.

4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''DRENOVA'', privrednog društva ''ĆORIĆ DENART'' d.o.o. Prnjavor, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Drenova“

5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''DEMIĆKA'', privrednog društva ''DSM ELEKTROS“ d.o.o. Kotor Varoš, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Demićka“

6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''GLAVICA'', privrednog društva ''BBB'' d.o.o. Šipovo, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Glavica“.


7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Živanović Draga iz Donje Trnove, opština Ugljevik, zastupanog po punomoćniku advokatska kancelarija ''Stevanović'' iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Živanović Draga iz mjesta Donja Trnova, opština Ugljevik kojim traži da se oslobodi obaveze plaćanja obračuna neovlašćeno utrošene električne energije. Nalaže se MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, da sačini novi obračun neovlašćeno utrošene električne energije, na bazi provodnika preko koga je izvršena neovlašćena potrošnja, za period od godinu dana, te da stavi van snage Obračun neovlašćeno utrošene električne energije. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, da uskladi priključenje benzinske pumpe, mjerno u skladu sa izdatom elektroenergetskom saglasnošću, ugovorom o priključenju i deklaracijom o priključenju u roku od 15 od dana prijema ovoga rješenja, te da o tome bez odlaganja obavijesti Regulatornu komisiju.
8. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Talić Svjetlane iz Banje Luke, zastupane po punomoćniku Borisu Stojanoviću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev Talić Svjetlane iz Banje Luke kojim osporava Obračun neovlaštene potrošnje električne energije te se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da ovaj obračun stavi van snage.
9. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Simić Aca iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Simić Aca kojim osporava korekciju obračuna električne energije te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, da ovaj obračun stavi van snage. 
10. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Tešanović Slava iz Kotor Varoši, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, Poslovnica Kotor Varoš, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Tešanović Slava iz Kotor Varoši kojim se osporava Obračun neovlašćene potrošnje i naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju i Obračun neovlašćene potrošnje i naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju - kao neosnovan.


Trebinje, 6. oktobar 2017.
 

SAOPŠTENjE
 

Regulatorna komisija za energetiku na 58. (pedesetdevetoj) redovnoj sjednici, održanoj 5. oktobra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 58. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 22. septembra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja nacrta Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, utvrđen je nacrt odluke i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Trebinju 18. oktobra 2017.
3. Nakon razmatranja prijedloga rješenja za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ustiprača", privrednog društva "HIDROINVEST "d.o.o. Rogatica, doneseno je rješenje o o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ustiprača.
4. Nakon razmatranja prijedloga rješenja za izdavanje dozvole za izgradnju Hidroelektrane ''Bogatići-Nova'', privrednog društva MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za izgradnju Hidroelektrane ''Bogatići - Nova'' 

5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''INCEL'', privrednog društva ''PPA'' d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Incel“.

6. Nakon razmatranja informacije o izvršenju rješenja kojim je poništeno rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju ''MHE Ilomska'' na rijeci Ilomskoj, doneseno je rješnje kojim se nalaže MH "ERS" MP a.d. Trebinje u funkciji Operatora sistema podsticaja da u roku od 15 dana naloži privrednom društvu ''ELING MHE'' D.O.O. Teslić da izvrši povrat novčanih sredstava u roku od 30 dana od dana prijema naloga Operatora sistema podsticaja, na ime neosnovano isplaćene premije u garantovanoj otkupnoj cijeni za preuzetu elektičnu energiju proizvedenu u postrojenju Mala hidroelektrana ''Ilomska'', Takođe se nalaže MH "ERS" MP AD Trebinje u funkciji Operatora sistema podsticaja da, ukoliko privredno društvo ''ELING MHE'' D.O.O. Teslić u roku ne ispuni obavezu iz ovoga rješenja, pokrene postupak prinudnog izvršenja pred nadležnim sudom i to u roku od 30 dana računajući od dana isteka roka za povrat novčanih sredstava iz ovoga rješenja.
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja po zahtjevu za rješavanje spora Đukić Mića iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Đukić Miće iz Bijeljine kojim se osporava Obračun neovlašćeno utrošene električne energije kao neosnovan. Takođe, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, je dužna da snosi troškove izmještanja ovog mjernog mjesta na stub distributivne mreže, te se nalaže da odobri podnosioca zahtjeva za iznos ovih troškova
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja po zahtjevu za rješavanje spora Škorić Danka iz Banje Luke, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Škorić Danka iz Banje Luke, kojim osporava obračun utrošene električne energije za mjesec februar 2017. godine te se ovaj obračun stavlja van snage. Takođe se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije, procjenom prema potrošnji električne energije na ovom mjernom mjestu u odgovarajućem vremenskom periodu. 
9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja po zahtjevu za rješavanje spora Mišić Zorana iz Bijeljine, zastupanog po punomoćniku Blagiši Lukiću, advokatu iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Mišić Zorana iz Bijeljine kojim osporava Obračun neregistrovane električne te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, da ovaj obračun stavi van snage. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije za period dvije godine unazad od dana otklanjanja greške u mjerenju