Skip to Content

Nacrti dokumenata

Verzija prilagođena za štampanje
Nacrti pravilnika

Nacrt prаvilnikа о izmјеnаmа i dоpunаmа prаvilnikа о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm sistеmu zа trаnspоrt i sklаdištеnjе prirоdnоg gаsа

Obrazloženje uz Nаcrt Prаvilnikа о izmјеnаmа i dоpunаmа Prаvilnikа о tаrifnој mеtоdоlоgiјi i tаrifnоm sistеmu sа trаnspоrt i sklаdištеnjе prirоdnоg gаsа
 
 
Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi el. energiju iz OIE ili u efikasnoj kogeneraciji
Obrazloženje uz Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi el. energiju iz OIE ili u efikasnoj kogeneraciji
Nacrt Pravilnika o regulaciji kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
Prilog uz Nacrt Pravilnika o regulaciji kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
Obrazloženje uz Nacrt Pravilnika o regulaciji kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
 
Nacrti odluka
Nacrt Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, oktobar 2018.
Informacija uz Nacrt Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, oktobar 2018.
 
Nacrt Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, maj2018. godine
Informacija uz Nacrt Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, maj 2018. godine
 
Nacrti dozvola
 
Standardi kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
Regulisanje kvaliteta snabdjevanja električnom energijom - Radno - konsultativni materijal
Prilog 1 - Pregled kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
Prilog 2 - Pregled Pravilnika o izvještavanju i "rokova" u Opštim uslovima sa aspekta regulisanja kvaliteta snabdjevanja