Skip to Content

Nacrti dokumenata

Verzija prilagođena za štampanje
Nacrti pravilnika
Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača
Obrazloženje uz Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača
 
Nacrt pravilnika o certifikaciji operatera transportnog sistema prirodnog gasa
Obrazloženje uz Nacrt pravilnika o certifikaciji operatera transportnog sistema prirodnog gasa
Zahtjev za certifikaciju - Nezavisni operater sistema prirodnog gasa
Zahtjev za certifikaciju - Nezavisni operater transporta prirodnog gasa
Zahtjev za certifikaciju operatera transportnog sistema za prirodni gas - vlasničko razdvajanje
 
Nаcrt Prаvilnikа о izmјеnаmа i dоpunаmа Prаvilnikа о pоdsticаnju prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi
Prilog 2 Prаvilnikа о izmјеnаmа i dоpunаmа Prаvilnikа о pоdsticаnju prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi
Obrazloženje uz Nаcrt Prаvilnikа о izmјеnаmа i dоpunаmа Prаvilnikа о pоdsticаnju prоizvоdnjе еlеktričnе еnеrgiје iz оbnоvlјivih izvоrа i u еfikаsnој kоgеnеrаciјi
 
Nacrt Pravilnika o regulaciji kvaliteta snabdijevanja električnom energijom
Prilog uz Nacrt Pravilnika o regulaciji kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
Obrazloženje uz Nacrt Pravilnika o regulaciji kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
 
Nacrti dozvola
 
Standardi kvaliteta snabdijevanja električnom energijom
Regulisanje kvaliteta snabdjevanja električnom energijom - Radno - konsultativni materijal
Prilog 1 - Pregled kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
Prilog 2 - Pregled Pravilnika o izvještavanju i "rokova" u Opštim uslovima sa aspekta regulisanja kvaliteta snabdjevanja