Skip to Content

Nacrti dokumenata

Verzija prilagođena za štampanje
Nacrti odluka
Nacrt Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji
Informacija uz Nacrt Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji
Nacrti pravilnika
Nacrt pravilnika o snabdijevanju posljednjeg izbora prirodnim gasom
Obrazloženje uz Nacrt pravilnika o snabdijevanju posljednjeg izbora prirodnim gasom
Nacrt pravilnika o promjeni snabdjevača prirodnim gasom
Obrazloženje uz Nacrt pravilnika o promjeni snabdjevača prirodnim gasom
Nacrt pravilnika o izgradnji direktnih gasovoda
Zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za izgradnju direktnog gasovoda
Obrazloženje uz Nacrt pravilnika o izgradnji direktnih gasovoda
 
 
Nacrt pravilnika o certifikaciji operatera transportnog sistema prirodnog gasa
Obrazloženje uz Nacrt pravilnika o certifikaciji operatera transportnog sistema prirodnog gasa
Zahtjev za certifikaciju - Nezavisni operater sistema prirodnog gasa
Zahtjev za certifikaciju - Nezavisni operater transporta prirodnog gasa
Zahtjev za certifikaciju operatera transportnog sistema za prirodni gas - vlasničko razdvajanje
 
Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz OIE i u efikasnoj kogeneraciji
 
Nacrt Pravilnika o regulaciji kvaliteta snabdijevanja električnom energijom
Prilog uz Nacrt Pravilnika o regulaciji kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
Obrazloženje uz Nacrt Pravilnika o regulaciji kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
 
Nacrti dozvola
 
 
Standardi kvaliteta snabdijevanja električnom energijom
Regulisanje kvaliteta snabdjevanja električnom energijom - Radno - konsultativni materijal
Prilog 1 - Pregled kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
Prilog 2 - Pregled Pravilnika o izvještavanju i "rokova" u Opštim uslovima sa aspekta regulisanja kvaliteta snabdjevanja