Skip to Content

Nacrti dokumenata

Verzija prilagođena za štampanje
Nacrti pravilnika
Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi el. energiju iz OIE ili u efikasnoj kogeneraciji
Obrazloženje uz Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi el. energiju iz OIE ili u efikasnoj kogeneraciji
Nacrt Pravilnika o regulaciji kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
Prilog uz Nacrt Pravilnika o regulaciji kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
Obrazloženje uz Nacrt Pravilnika o regulaciji kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
 
Nacrti odluka
Nacrt Odluke o visini naknade za podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, 5. oktobar 2017. godine
Informacija uz Nacrt Odluke o visini naknade za podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, 5. oktobar 2017. godine
Nacrt Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, decembar 2016. godine
Informacija uz Nacrt Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, decembar 2016. godine
Nacrt Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, novembar 2016. godine
Informacija uz Nacrt Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, novembar 2016. godine
 
Nacrti dozvola
Nacrt dozvole za proizvodnju električne energije u MHE Zapeće - "EHE" d.o.o. Banja Luka
Nacrt dozvole za proizvodnju električne energije - ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d. Gacko
 
Standardi kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
Regulisanje kvaliteta snabdjevanja električnom energijom - Radno - konsultativni materijal
Prilog 1 - Pregled kvaliteta snabdjevanja električnom energijom
Prilog 2 - Pregled Pravilnika o izvještavanju i "rokova" u Opštim uslovima sa aspekta regulisanja kvaliteta snabdjevanja