Skip to Content

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Verzija prilagođena za štampanje

 

 
 
EVIDENCIJA PROIZVODNIH POSTROJENJA

Ažurirano 25. septembra 2017. 

*Napomena: Podaci o raspoloživim i zauzetim količinama su informativnog karaktera, a za zvaničnu evidenciju o količinama električne energije za podsticaj odgovoran je Operator sistema podsticaja.