Skip to Content

За издавање дозвола

Verzija prilagođena za štampanje

Евиденција поднијетих захтјева за издавање дозвола 

Р. бр.

Назив подносиоца захтјева

Врста дозволе

Датум подношења захтјева

Број протокола РЕРС-а

Статус

Датум слања обавјештења о некомплетности захтјева

1 Мјешовити холдинг "ЕРС" – МП а.д. Требиње – ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ ''Бочац 2'' 04.09.2018. 01-362-1/18 У фази комплетирања  
2 Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње – ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале Дозвола за производњу електричне енергије у ХЕ ''Богатићи-Нова'' 12.09.2018. 01-373-1/18 Захтјев комплетан  

 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за производњу ел. енергије у ХЕ "Богатићи-Нова"