Skip to Content

За издавање дозвола

Verzija prilagođena za štampanje

Евиденција поднијетих захтјева за издавање дозвола 

Р. бр.

Назив подносиоца захтјева

Врста дозволе

Датум подношења захтјева

Број протокола РЕРС-а

Статус

Датум слања обавјештења о некомплетности захтјева

1

"ХИДРОИНВЕСТ" д.о.о.

Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ "Дуб"

05.12.2017

01-518-1/17

У фази комплетирања

 
2 "БББ" д.о.о. Шипово Дозвола за изградњу МХЕ "Главица" 29.01.2018. 01-49-1/18 У фази комплетирања  
3 "LE TRADING BH" д.о.о. Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ 19.02.2018. 01-126-1/18 Пријем и обрада захтјева  
4 МХ "Електропривреда Републике Српске"-Матично предузеће а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град Дозвола за изградњу МХЕ "Бочац 2" 01.03.2018. 01-147-1/18 Пријем и обрада захтјева  
5 Мале хидроелектране "Марвел" д.о.о. Калиновик Дозвола за изградњу МХЕ "Мједеник" 01.03.2018. 01-148-1/18 Пријем и обрада захтјева  

 

Поднијети комплетирани захтјеви