Skip to Content

За издавање дозвола

Verzija prilagođena za štampanje

Евиденција поднијетих захтјева за издавање дозвола 

Р. бр.

Назив подносиоца захтјева

Врста дозволе

Датум подношења захтјева

Број протокола РЕРС-а

Статус

Датум слања обавјештења о некомплетности захтјева

1 "ЕЛЕКТРОС" д.о.о. Бања Лука Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ "Говза Б-Г-1-Јелеч" 11.01.2019. 01-14-1/19 Захтјев комплетан  
2 "АЛУМИНА" Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет услуге Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом 15.01.2019. 01-19-1/19 У фази комплетирања  
3 "Green Energy" д.о.о. Пале Дозвола за изградњу МХЕ "Миљацка" 25.02.2019. 01-119-1/19 У фази комплетирања  

 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за производњу електричне енергије у МХЕ "Говза Б-Г-1-Јелеч"