Skip to Content

Obavještenje o održavanju 114. redovne sjednice

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-238-2/19
Datum: 31.05.2019. godine
 
 
Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske",  broj: 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 
 
OBAVJEŠTENJE  ZA  JAVNOST
 
da će održati 114. redovnu sjednicu u četvrtak, 6. juna  2019. godine, sa početkom u 09.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica Кraljice Jelene Anžujske broj 7.    
   
 
D N E V N I    R E D
 
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 113. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 23. maja 2019. godine, u Trebinju.
2. Razmatranje prijedloga Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji.
3. Razmataranje zahtjeva za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje prirodnim gasom u Republici Srpskoj, podnosioca Akcionarsko društvo za transport i distribuciju gasa ''SARAJEVO-GAS'' Istočno Sarajevo.
4. Razmatranje zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Кruševo Brdo'', podnosioca privredno društvo ''PURE ENERGY“ d.o.o. Кotor Varoš.
5. Razmatranje zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Grabovica'', podnosioca privredno društvo ''GREEN ENERGY-R'' d.o.o. Bratunac.
6. Razmatranje zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Mlečva'', podnosioca privredno društvo ''GREEN ENERGY-R'' d.o.o. Bratunac.
7. Razmatranje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "ILOMSКA" na rijeci Ilomskoj, podnosioca privredno društvo "ELING MHE" D.O.O. Teslić. 
8. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Drenova'', podnosioca privredno društvo ''Ćorić Denart'' d.o.o. Prnjavor.
 
 
 
Predsjednik
 
  Vladislav Vladičić