Skip to Content

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energiju - MSE "Bileća 2"

Postavljeno u
05.04.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 109. redovnoj sjednici, održanoj 5. aprila 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MSE "Bileća 1"

Postavljeno u
05.04.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 109. redovnoj sjednici, održanoj 5. aprila 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Obavještenje o Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije - MHE "Kruševo Brdo"

Postavljeno u
05.04.2019.
PURE ENERGY d.o.o. Кotor Varoš, podnijelo je dana 21.02.2019. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu "Кruševo Brdo"...

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere - MHE "Divič"

Postavljeno u
05.04.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 109. redovnoj sjednici, održanoj 05.04.2019. godine u Trebinju, donijela je...

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nacrt pravilnika o snabdijevanju posljednjeg izbora prirodnim gasom

Postavljeno u
05.04.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 109. redovnoj sjednici, održanoj 5. aprila 2019. godine, u Trebinju, donijela je...

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta Pravilnika o snabdijevanju posljednjeg izbora prirodnim gasom

Postavljeno u

05.04.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je na 109. redovnoj sjednici održanoj 5. aprila 2019. godine utvrdila Nacrt pravilnika o snabdijevanju posljednjeg izbora prirodnim gasom...

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje - MHE "Podivič"

Postavljeno u
04.04.2019.
Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga "BUК", podnio je dana 21.01.2019. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu "Podivič"...

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nacrt odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Postavljeno u

29.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 108. redovnoj sjednici, održanoj 29. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela je ...

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Postavljeno u
29.03.2019.
Regulatorna komsija za energetiku Republike Srpske je, na 108. redovnoj sjednici, odžanoj 29. marta 2019. godine, utvrdila Nacrt odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji...

Zaključak o odbacivanju zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje el. energije - Mala solarna elektrana "Tatić-solar"

Postavljeno u

29.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 108. redovnoj sjednici, održanoj 29. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Syndicate content