Skip to Content

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - „ MSE ETMax“ d.o.o. Banja Luka

Postavljeno u
22.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MSE "Tromeđa 2"

Postavljeno u
22.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MSE "Tromeđa 1"

Postavljeno u
22.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Rješenje o odobravanju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - SE "Budisavlje"

Postavljeno u
22.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2018. godine, u Trebinju, donijela...

Rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije u MHE "Stopani 2"

Postavljeno u
22.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MSE „Solar 4“

Postavljeno u
22.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MSE „Torič 3“

Postavljeno u
22.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MSE „ETMax“ d.o.o. Banja Luka

Postavljeno u
22.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Zaključak o odbacivanju Zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju vjetroelektrana - "EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje

Postavljeno u
20.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 106. redovnoj sjednici, održanoj 20.03.2019. godine, u Trebinju, donijela...

Zaključak o spajanju Zahtjeva za izdavanje dozvola za izgradnju vjetroelektrana - "EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje

Postavljeno u
20.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 106. redovnoj sjednici, održanoj 20. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela je ...
Syndicate content