Skip to Content

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nacrt Pravilnika o promjeni snabdijevača prirodnim gasom

Postavljeno u
22.03.2019. 
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela je...

Rješenje o odbijanju Zahtjeva za odobrenje preliminarnih prava na podsticaj proizvodnje el. energije - "EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje

Postavljeno u
20.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 106. redovnoj sjednici, održanoj  20. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela...

Zaključak o spajanju Zahtjeva za odobrenje preliminarnih prava na podsticaј proizvodnje el. energije_"EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje

Postavljeno u
20.03.2017. 
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 106. redovnoj sjednici, održanoj 20. marta 2019. godine, u Trebinju, donijela je ...

Obavještenje o održavanju 108. redovne sjednice

Postavljeno u
22.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske obavještava javnost da će održati 108. redovnu sjednicu u petak, 29. marta 2019. godine...

Obavještenje o uvrđivanju Nаcrta dоzvоlе zа prоizvоdnju еl. еnеrgiје u МHE "Gоvzа B-G-1-Јеlеč" i održavanju opšte rasprave

Postavljeno u

22.03.2019.
Rеgulаtоrnа kоmisiја zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе je nа 107. rеdоvnој sјеdnici оdržаnој 22.03.2019. gоdinе u Тrеbinju utvrdilа Nаcrt dоzvоlе...

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nacrt dozvole za proizvodnju el. energije u MHE "Govza B-G-1-Jeleč"

Postavljeno u
22.03.2019.
Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Govza B-G-1-Jeleč" utvrđen u postupku po zahtjevu podnosioca "ELEКTROS"...

Obavještenje o odlaganju 106. redovne sjednice

Postavljeno u

18.03.2019.
Rеgulаtоrnа kоmisiја zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе obavještava javnost da se odlaže održavanje 106. redovne sjednice...

Obavještenje o održavanju 107. redovne sjednice

Postavljeno u

15.03.2019.
Rеgulаtоrnа kоmisiја zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе obavještava javnost da će održati 107. redovnu sjednicu u petak, 22. marta 2019. godine...

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole - "ELEKTROS" d.o.o. Banja Luka

Postavljeno u

15.03.2019.
"ЕLЕKТRОS" društvо sа оgrаničеnоm оdgоvоrnоšću zа prоizvоdnju i trgоvinu Bаnjа Lukа, pоdniјеlо је 11.01.2019. gоdinе Rеgulаtоrnој kоmisiјi zа...

Syndicate content