Skip to Content

Постројењa којa користe енергетски потенцијал водотокова

Верзија прилагођена за штампање

Р. бр.

Регистарски број сертификата

Производно постројење

Произвођач

Датум почетка важења сертификата

Рјешење о издавању сертификата

Период важења

1

01-154-04-1/Spp-1-1/13

МХЕ Дивич

Локација: Крушево Брдо, Котор Варош

Номинална снага: 2.283,2 kW

„Елинг МХЕ“ д.о.о. Теслић

22.05.2013.

01-154-15/13/Р-62-72

до 16.02.2027.

2

01-171-04-1/Spp-2-1/16

МХЕ Бистрица Б-5а

Локација: Добро Поље, Калиновик

Номинална снага: 3.930 kW

Друштво за производњу и дистрибуцију електричне енергије "Таубингер електрик" д.о.о. Калиновик

27.06.2016..

01-171-13/16/Р-19-209

до
16.02.2027.

 3

01-722-04-1/Spp-3/12 

МХЕ Штрпци 

Локација: Доња Ријека, општина Рудо

Инсталисана снага: 60 kW

МХЕ Штрпци
Чедомир Лаловић 

 31.05.2012.

 01-722-13/11

15 година 

01-580-04-1/Spp-4-1/14

 МХЕ Сућеска Р-С-1
МХЕ Сућеска Р-С-2

Локација: Стргачина, општина Рудо

Инсталисана снага: 3.029 kW
МХЕ Сућеска Р-С-1: 2 х 965 kW = 1.930 kW

МХЕ Сућеска Р-С-2: 1 х 1.099 kW = 1.099 kW

 "ЕРС" мале хидроелектране д.о.о. Бања Лука

26.02.2014. 

01-580-13/13/P-79-47

до
11.07.2027.

5

01-318-04-1/Spp-5/13

МХЕ Новаковићи
Локација: Новаковићи, општина Кнежево

Инсталисана снага:
5.770 kW

"ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука

24.01.2013.

01-318-21/12

15 година

6

01-355-04-1/Spp-6-1/16

МХЕ Жираја
Локација: Бијело Бучје, општина Теслић

Инсталисана снага:
410 kW

"МЕГА ЕЛЕКТРИК" Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи

26.07.2016.

01-355-12/16/Р-21-227

до 13.02.2028.

7

01-52-04-1/Spp-15-1/16

МХЕ "Велика Јасеница"
Локација: Блатница, општина Теслић

Инсталисана снага: 650 kW 

"MEGA ELEKTRIK" а.д. Бања Лука

26.05.2016.

01-52-12/16/Р-16-166

до 12.03.2029.

8

01-134-04-1/Spp-18/14

МХЕ "Отеша Б-О-2"
Локација: на земљишту утврђеном локацијским условима бр. 15.02-364-91/12 од 5.9.2012.
општина Фоча

Инсталисана снага: 992 kW 

"ОТЕША" мале електране д.о.о. Фоча

21.05.2014.

01-134-13/14/Р-84-146

15 година

9

01-203-04-1/Spp-19/14

МХЕ "Грабовичка ријека"
Локација: на дијелу к.ч. бр. 2623 (водозахват), на дијелу к.ч. бр. 1823, 1827, 1876/3 и 2631/1 (цјевовод у дужини 1727 метара), на к.ч. бр. 1628 и 1629/1 (машинска зграда) све к.о. Грабовица, општина Котор Варош

Инсталисана снага: 785 kW 

"E-PROMET" д.о.о. Котор Варош

26.06.2014.

01-203-12/14/Р-86-190

15 година

 10

01-356-04-1/16/Spp-34-1/16

Мала хидроелектрана "Жежеља"
Локација - на к.ч. бр. 218/15 и218/16 к.о. Блатница, Општина Теслић
инсталисана снага 300 kW 

"МЕГА ЕЛЕКТРИК" Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи

26.07.2016.

01-356-8/16/Р-21-228

до 14.05.2030.

11

01-419-04-1/Spp-40/15

Мала хидроелектрана "Устипрача"
Локација - општина Рогатица и Ново Горажде
инсталисана снага 6.900 kW
(агрегат бр.1 - 3.450 kW и агрегат бр. 2 - 3.450 kW)

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину "ХИДРОИНВЕСТ"

16.10.2015.

01-419-12/15/Р-115-194

15 година

12

01-413-04-1/Spp-43-1/16

Мала хидроелектрана "Запеће"

Локација - на земљишту утврђеном локацијским условима број: 15.02-364-240/13 од 11.10.2013. године и на земљишту означеном као к.ч. број 7/66-2, 7/73-3, дио 7/115 и дио 7/116, К.О. Макарићи, Општина Кнежево
инсталисана снага 3.877 kW
(агрегат бр. 1-2.529 kW и агрегат бр. 2-1.348 kw)

"ЕХЕ" друштво за производњу, развој и трговину д.о.о.
Бања Лука

17.11.2016.

01-413-10/16/Р-31-331

до 22.01.2031.

13

01-555-04-1/Spp-45/16

МХЕ "Отоке 1"
Локација - Попуже, Јањске Отоке бр 1, К.О. Грабовица, листа непокретности 345, к.ч. 46 и к.ч. 47, Општина Шипово
инсталисана снага 32 kW

Мала хидроелектрана "Отоке 1" Славко Пиљић, с.п. Шипово

03.03.2016.

01-555-13/15/Р-05-78

15 година

14

01-402-04-1/Spp-46/16

МХЕ "Месићи - Нова"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 128/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 1650 и 2027 к.о. Месићи, Општина Рогатица
инсталисана снага 4.897,5 kW
(агрегат бр. 1 - 1.632,5 kW, агрегат бр. 2 - 1.632,5 kW и агрегат бр. 3 - 1.632,5 kW)

Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

29.03.2016.

01-402-10/15/Р-09-125

15 година

15

01-350-04-1/Spp-55/16

МХЕ "До"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 678/14, 687/16, 678/17, 691/12, 691/16, 691/15, 691/14, 691/13, 712/5, 711/4,710/6, 713,714,715,716,687/15,687/17,687/18,678/15,622/1,
622/2 и 619/1  К.О. Битуња и К.О. Хргуд, Општина Берковићи
инсталисана снага 2.000 kW

Друштво са ограниченом одговорношћу "СТРАЈКО" д.о.о. Требиње

06.10.2016.

01-350-10/16/Р-27-293

15 година

16

01-607-04-1/Spp-58/17

МХЕ "БК2"
Локација - на земљишту означеном као парцеле к.ч. број 1827/3 К.О. Јелеч и к.ч. број 1104/2 К.О. Пољице (водозахват) и к.ч. број 825/2 К.О. Пољице (машинска зграда), Општина Фоча
инсталисана снага 250kW
(агрегат бр. 1-160kW и агрегат бр. 2-90kW)

КРУПИЦА мале хидроелектране друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију електричне енергије

13.02.2017.

01-607-12/16/Р-37-25

15 година

17

01-650-04-1/Spp-59/17

МХЕ "Говза Б-Г-1-Јелеч"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 1146 и 1335 К.О. Миљевина, и на земљишту означеном као к.ч. бр. 159, 164, 165 и 350 К.О. Јелеч, Општина Фоча
инсталисана снага 4.980 kW
(агрегат бр. 1 - 3.600 kW и агрегат бр. 2 - 1.380 kW)

"ЕЛЕКТРОС" друштво са ограниченомо одговорношћу за производњу и трговину Бања Лука

13.04.2017.

01-650-12/16/Р-42-72

15 година

18

01-166-04-1/Spp-61/17

МХЕ "Јована"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 597/3, 597/4, 597/7 и 597/8 К.О. Рупово Брдо (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 2149/1, 2149/7 и 2149/8 К.О. Дервента (стари премјер) , Општина Милићи
инсталисана снага 944 kW
(агрегат бр. 1 - 571 kW и агрегат бр. 2 - 373 kW 

Друштво за производњу, трговину и услуге "Електро - Јована" д.о.о. Милићи

04.05.2017.

01-166-12/17/Р-45-106

15 година

19

01-333-04-1/Spp-65/17

МХЕ "Пакленица"
Локација - на земљишту и то: машинска радионица на к.ч. број 39/2 (нови премјер) К.О. Рјечица, водозахват број 1 на ријеци Пакленици на к.ч. број 1548/2, 1548/3 и 1548/4 (нови премјер) К.О. Доња Пакленица и водозахват број 2 на ријеци Криваји на к.ч. број 2419/2 К.О. Доња Пакленица и к.ч. број 539/2 К.О. Рјечица, Град Добој
инсталисана снага 245 kW
 

МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

27.07.2017.

01-333-11/17/Р-52-180

15 година

20

01-365-04-1/Spp-67/17

МХЕ "Иломска"
Локација - на к.ч. бр. 11/79-2, 11/79-3 к.о. Бенићи, 5/7 к.о. Ђенићи и 1/1 и 923 к.о. Корићани, Општина Кнежево
инсталисана снага 4.950  kW
(агрегат бр. 1-3.300 kW и агрегат бр. 2-1650 kW)

Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Теслић

25.10.2017.

01-365-16/17/Р-60-243

15 година

21

01-482-04-1/Spp-68/17

МХЕ "Штедрић"
Локација – на подручју села Башићи, на земљишту означеном као к.ч. бр. 2771/5, 2798/2, 2843/2, 2799/2, 2597/2, 2597/1, 2771/1, 2799/1, 2764, 2855 и 2853 К.О. Дервента, што одговара к.ч. бр. 1380/32, 1380/33, 1380/35, 1380/34 К.О. Васиљ и 2431/9 К.О. Дервента (стари премјер), Општина Милићи
- инсталисана снага 850 kW
- планирана годишња производња 3.540 MWh

 

Друштво са ограниченом одговорношћу
"ZEMX" Сребреница

28.12.2017.

01-482-12/17/Р-66-297

15 година