Skip to Content

Постројењa којa користe енергетски потенцијал водотокова

Верзија прилагођена за штампање

Р. бр.

Регистарски број сертификата

Производно постројење

Произвођач

Датум почетка важења сертификата

Рјешење о издавању сертификата

Период важења

1

01-154-04-1/Spp-1-1/13

МХЕ Дивич

Локација: Крушево Брдо, Котор Варош

Номинална снага: 2.283,2 kW

„Елинг МХЕ“ д.о.о. Теслић

22.05.2013.

01-154-15/13/Р-62-72

до 16.02.2027.

2

01-171-04-1/Spp-2-1/16

МХЕ Бистрица Б-5а

Локација: Добро Поље, Калиновик

Номинална снага: 3.930 kW

Друштво за производњу и дистрибуцију електричне енергије "Таубингер електрик" д.о.о. Калиновик

27.06.2016..

01-171-13/16/Р-19-209

до
16.02.2027.

 3

01-722-04-1/Spp-3/12 

МХЕ Штрпци 

Локација: Доња Ријека, општина Рудо

Инсталисана снага: 60 kW

МХЕ Штрпци
Чедомир Лаловић 

 31.05.2012.

 01-722-13/11

15 година 

01-580-04-1/Spp-4-1/14

 МХЕ Сућеска Р-С-1
МХЕ Сућеска Р-С-2

Локација: Стргачина, општина Рудо

Инсталисана снага: 3.029 kW
МХЕ Сућеска Р-С-1: 2 х 965 kW = 1.930 kW

МХЕ Сућеска Р-С-2: 1 х 1.099 kW = 1.099 kW

 "ЕРС" мале хидроелектране д.о.о. Бања Лука

26.02.2014. 

01-580-13/13/P-79-47

до
11.07.2027.

5

01-318-04-1/Spp-5/13

МХЕ Новаковићи
Локација: Новаковићи, општина Кнежево

Инсталисана снага:
5.770 kW

"ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука

24.01.2013.

01-318-21/12

15 година

6

01-355-04-1/Spp-6-1/16

МХЕ Жираја
Локација: Бијело Бучје, општина Теслић

Инсталисана снага:
410 kW

"МЕГА ЕЛЕКТРИК" Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи

26.07.2016.

01-355-12/16/Р-21-227

до 13.02.2028.

7

01-52-04-1/Spp-15-1/16

МХЕ "Велика Јасеница"
Локација: Блатница, општина Теслић

Инсталисана снага: 650 kW 

"MEGA ELEKTRIK" а.д. Бања Лука

26.05.2016.

01-52-12/16/Р-16-166

до 12.03.2029.

8

01-134-04-1/Spp-18/14

МХЕ "Отеша Б-О-2"
Локација: на земљишту утврђеном локацијским условима бр. 15.02-364-91/12 од 5.9.2012.
општина Фоча

Инсталисана снага: 992 kW 

"ОТЕША" мале електране д.о.о. Фоча

21.05.2014.

01-134-13/14/Р-84-146

15 година

9

01-203-04-1/Spp-19/14

МХЕ "Грабовичка ријека"
Локација: на дијелу к.ч. бр. 2623 (водозахват), на дијелу к.ч. бр. 1823, 1827, 1876/3 и 2631/1 (цјевовод у дужини 1727 метара), на к.ч. бр. 1628 и 1629/1 (машинска зграда) све к.о. Грабовица, општина Котор Варош

Инсталисана снага: 785 kW 

"E-PROMET" д.о.о. Котор Варош

26.06.2014.

01-203-12/14/Р-86-190

15 година

10 01-252-04-1/Spp-33/15 МХЕ "Иломска"
Локација - на к.ч. бр. 11/79-2, 11/79-3 к.о. Бенићи, 5/7 к.о. Ђенићи и 1/1 и 923 к.о. Корићани, Општина Кнежево
инсталисана снага 4.950  kW
(агрегат бр. 1-3.300 kW и агрегат бр. 2-1650 kW)
Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Теслић 31.03.2015. 01-252-12/14/Р-105-66
15 година

 11

01-356-04-1/16/Spp-34-1/16

Мала хидроелектрана "Жежеља"
Локација - на к.ч. бр. 218/15 и218/16 к.о. Блатница, Општина Теслић
инсталисана снага 300 kW 

"МЕГА ЕЛЕКТРИК" Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи

26.07.2016.

01-356-8/16/Р-21-228

до 14.05.2030.

12

01-211-04-1/Spp-40-1/18

Мала хидроелектрана "Устипрача"
Локација - општина Рогатица и Ново Горажде
инсталисана снага 6.900 kW
(агрегат бр.1 - 3.450 kW и агрегат бр. 2 - 3.450 kW)

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину "ХИДРОИНВЕСТ"

01.06.2018.

01-211-6/18/Р-80-131

до 16.10.2030.

13

01-413-04-1/Spp-43-1/16

Мала хидроелектрана "Запеће"

Локација - на земљишту утврђеном локацијским условима број: 15.02-364-240/13 од 11.10.2013. године и на земљишту означеном као к.ч. број 7/66-2, 7/73-3, дио 7/115 и дио 7/116, К.О. Макарићи, Општина Кнежево
инсталисана снага 3.877 kW
(агрегат бр. 1-2.529 kW и агрегат бр. 2-1.348 kw)

"ЕХЕ" друштво за производњу, развој и трговину д.о.о.
Бања Лука

17.11.2016.

01-413-10/16/Р-31-331

до 22.01.2031.

14

01-555-04-1/Spp-45/16

МХЕ "Отоке 1"
Локација - Попуже, Јањске Отоке бр 1, К.О. Грабовица, листа непокретности 345, к.ч. 46 и к.ч. 47, Општина Шипово
инсталисана снага 32 kW

Мала хидроелектрана "Отоке 1" Славко Пиљић, с.п. Шипово

03.03.2016.

01-555-13/15/Р-05-78

15 година

15

01-402-04-1/Spp-46/16

МХЕ "Месићи - Нова"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 128/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 1650 и 2027 к.о. Месићи, Општина Рогатица
инсталисана снага 4.897,5 kW
(агрегат бр. 1 - 1.632,5 kW, агрегат бр. 2 - 1.632,5 kW и агрегат бр. 3 - 1.632,5 kW)

Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

29.03.2016.

01-402-10/15/Р-09-125

15 година

16

01-350-04-1/Spp-55/16

МХЕ "До"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 678/14, 687/16, 678/17, 691/12, 691/16, 691/15, 691/14, 691/13, 712/5, 711/4,710/6, 713,714,715,716,687/15,687/17,687/18,678/15,622/1,
622/2 и 619/1  К.О. Битуња и К.О. Хргуд, Општина Берковићи
инсталисана снага 2.000 kW

Друштво са ограниченом одговорношћу "СТРАЈКО" д.о.о. Требиње

06.10.2016.

01-350-10/16/Р-27-293

15 година

17

01-607-04-1/Spp-58/17

МХЕ "БК2"
Локација - на земљишту означеном као парцеле к.ч. број 1827/3 К.О. Јелеч и к.ч. број 1104/2 К.О. Пољице (водозахват) и к.ч. број 825/2 К.О. Пољице (машинска зграда), Општина Фоча
инсталисана снага 250kW
(агрегат бр. 1-160kW и агрегат бр. 2-90kW)

КРУПИЦА мале хидроелектране друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију електричне енергије

13.02.2017.

01-607-12/16/Р-37-25

15 година

18

01-650-04-1/Spp-59/17

МХЕ "Говза Б-Г-1-Јелеч"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 1146 и 1335 К.О. Миљевина, и на земљишту означеном као к.ч. бр. 159, 164, 165 и 350 К.О. Јелеч, Општина Фоча
инсталисана снага 4.980 kW
(агрегат бр. 1 - 3.600 kW и агрегат бр. 2 - 1.380 kW)

"ЕЛЕКТРОС" друштво са ограниченомо одговорношћу за производњу и трговину Бања Лука

13.04.2017.

01-650-12/16/Р-42-72

15 година

19

01-166-04-1/Spp-61/17

МХЕ "Јована"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 597/3, 597/4, 597/7 и 597/8 К.О. Рупово Брдо (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 2149/1, 2149/7 и 2149/8 К.О. Дервента (стари премјер) , Општина Милићи
инсталисана снага 944 kW
(агрегат бр. 1 - 571 kW и агрегат бр. 2 - 373 kW 

Друштво за производњу, трговину и услуге "Електро - Јована" д.о.о. Милићи

04.05.2017.

01-166-12/17/Р-45-106

15 година

20

01-333-04-1/Spp-65/17

МХЕ "Пакленица"
Локација - на земљишту и то: машинска радионица на к.ч. број 39/2 (нови премјер) К.О. Рјечица, водозахват број 1 на ријеци Пакленици на к.ч. број 1548/2, 1548/3 и 1548/4 (нови премјер) К.О. Доња Пакленица и водозахват број 2 на ријеци Криваји на к.ч. број 2419/2 К.О. Доња Пакленица и к.ч. број 539/2 К.О. Рјечица, Град Добој
инсталисана снага 245 kW
 

МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

27.07.2017.

01-333-11/17/Р-52-180

15 година

21

01-482-04-1/Spp-68/17

МХЕ "Штедрић"
Локација – на подручју села Башићи, на земљишту означеном као к.ч. бр. 2771/5, 2798/2, 2843/2, 2799/2, 2597/2, 2597/1, 2771/1, 2799/1, 2764, 2855 и 2853 К.О. Дервента, што одговара к.ч. бр. 1380/32, 1380/33, 1380/35, 1380/34 К.О. Васиљ и 2431/9 К.О. Дервента (стари премјер), Општина Милићи
- инсталисана снага 850 kW
- планирана годишња производња 3.540 MWh

 

Друштво са ограниченом одговорношћу
"ZEMX" Сребреница

28.12.2017.

01-482-12/17/Р-66-297

15 година
22 01-492-04-1/Spp-70/18 Мала хидроелектрана "Црквина"
Локација - у Угодновићима, на земљишту означеном као к.ч. бр. 860/221 и 860/222 К.О. Угодновић (СП Угодновић), и к.ч. бр. 938/1 и 938/245 К.О. Очауш 1 (СП Очауш), Општина Теслић
Инсталисана снага: 249 kW
Планирана годишња производња: 970 МWh
Друштво са ограниченом одговорношћу
"ТЕСЛА" за трговину на велико и мало, увоз-извоз, инжињеринг и услуге Модрича
17.01.2018. 01-492-1/17/P-67-6
15 година
23 01-500-04-1/Spp-73/18 Мала хидроелектрана "Жираја II"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. број 127/8, дио 87/6 и 156/2 К.О. Бијело Бучје, Општина Теслић
Инсталисана снага 885 kW (агрегат бр. 1 - 310 kW и агрегат бр. 2 - 575 kW)
Планирана годишња производња 2.400 MWh
"МЕГА ЕЛЕКТРИК" Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи 16.02.2018. 01-500-13/17/R-70-31
15 година
24 01-137-04-1/Spp-74/18 Мала хидроелектрана "Јелеч"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 165, 167, 356, 1339, 1785, 2862, 2339, 2858, 2858/3 К.О. Јелеч, Општина Фоча
(агрегат бр. 1 - 3.450 kW и агрегат бр. 2 - 1.500 kW)
Планирана годишња производња 18.000 MWh
"Петрол хидроенергија" д.о.о. Теслић 27.03.2018. 01-137-13/18//R-74-75
15 година
25 01-57-04-1/Spp-75/18 Мала хидроелектрана "Чемерно"
Локација - Чемерно, водозахват на дијеловима парцела означених као к.ч. бр. 1287 и к.ч. бр. 1293 К.О. Дражљево 1, цјевовод на дијеловима парцела к.ч. бр. 1293 и к.ч. бр. 2418/3 К.О. Дражљево 1, у просторном обухвату РП "Канал", Општина Гацко
Инсталисана снага 200 kW
Планирана годишња производња 864 МWh
Привредно друштво "Страјко-Инжењеринг" д.о.о. Требиње 12.04.2018. 01-57-17/18/Р-76-87
15 година
26 01-50-04-1/Spp-76/18 Мала хидроелектрана "Дуб"
Локација - територија Општине Рогатица
Инсталисана снага 9.400 kW
(агрегат бр. 1 - 4.700 kW и агрегат бр. 2 - 4.700 kW)
Планирана годишња производња 44.160 МWh
"Хидроинвест" д.о.о. Рогатица 01.06.2018. 01-50-12/18/Р-80-130
15 година
27 01-209-04-1/Spp-77/18 Мала хидроелектрана "Медна"
Локација - територија Општине Мркоњић Град и Општине Рогатица
Инсталисана снага 4.900 kW
Планирана годишња производња 18.400 МWh
"Л.С.Б Електране" д.о.о. Бања Лука 07.06.2018. 01-209-10/18/Р-82-140
15 година
28 01-123-04-1/Spp-78/18 Мала хидроелектрана "Испод Кушлата"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 12223/2, 13712/4, 13712/3, 13712/5, к.о. Каменица, к.ч. бр. 1225/4, 1225/3, 1225/5 и 671/2, к.о. Дрињача, Град Зворник
Инсталисана снага 978 kW
Планирана годишња производња 6.500 МWh
"ETA Energy" д.о.о. Зворник 21.06.2018. 01-123-16/18/Р-84-150
15 година
29 01-374-04-1/Spp-81/18 Мала хидроелектрана "Богатићи Нова"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 908, 907, 905/3, 1340, 1179, 1338, 1238 и 1239/1, к.о. Јабланица, Општина Трново
Инсталисана снага 9.960 kW
Планирана годишња производња 40.541,63 МWh
Мјеšоviti hоlding ''ЕRS'' – МP а.d. Тrеbinjе – ZP ''Еlеktrоdistribuciја'' а.d. Pаlе 14.12.2018. 01-374-9/18/Р-98-282
15 година
30 01-476-04-1/Spp-82/19 Мала хидроелектрана "Бочац 2"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. бр. 42/19-4 к.о. Сурјан-Бочац, Општина Мркоњић Град
Инсталисана снага 9.990 kW
Планирана годишња производња 41.603 МWh
Мјеšоviti hоlding ''ЕRS'' – МP а.d. Тrеbinjе – ZP ''Хидроелектране на Врбасу'' а.d. Мркоњић Град 07.02.2019. 01-476-12/18/Р-102-14
15 година
31 01-456-04-1/Spp-84/19 Мала хидроелектрана "Студена 2"
Локација - на земљишту означеном као к.ч. број 860/1, 860/220 К.О. Угодновић (СП Угодновић) и к.ч. број 1241/1 и 1241/136 К.О. Бијело Бучје (СП Бијело Бучје),
Општина Теслић
Инсталисана снага 249 kW
Планирана годишња производња 1.050 МWh
Друштво са ограниченом одговорношћу "ГМ ЕНЕРГИЈА" Теслић 20.03.2019. 01-456-13/18/Р-106-46
15 година