Skip to Content

Закони енергетског сектора

Верзија прилагођена за штампање

ЗАКОНИ ВЕЗАНИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, бр. 39/13)
Закон о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник РС, бр. 108/13)
Уредба о планирању производње и потрошње енергије из обновљивих извора (Службени гласник РС, 2/14)

Закон о електричној енергији РС- пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, бр. 8/08)

Закон о измјенама и допунама закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске, бр. 34/09)

Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске бр. 92/09)

Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске, бр. 01/11)

Закон о гасу (Службени гласник Републике Српске, бр. 86/07)

Закон о измјенама и допунама Закона о гасу (Службени гласник Републике Српске, бр. 121/12)

Закон о нафти и дериватима нафте (Службени гласник Републике Српске, бр. 36/09)

Закон о измјенама и допуни Закона о нафти и дериватима нафте (Службени гласник Републике Српске, бр. 102/12)

Закон о енергетици (Службени гласник Републике Српске, бр. 49/09)

ЗАКОНИ ВЕЗАНИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР БИХ

Закон о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 07/02)
Закон о измјенама Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БИХ (Службени гласник БиХ, бр. 13/03)
Закон о оснивању компаније за пренос електричне енергије у БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 35/04)
Закон о оснивању независног оператора система за преносни систем у БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 35/04)