Skip to Content

Регистар дозвола за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом

Верзија прилагођена за штампање

Регистар дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

Р.
б.

Регистарски број дозволе

(услови)

Назив/лични подаци корисника дозволе

Сједиште и адреса корисника дозволе

Датум почетка важења дозволе

Рјешење о издавању дозволе

Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе

Датум уписа у регистар

Период важења дозволе

1.

01-431-04-1/13-3/14

МХ ''ЕРС'' ЗП ''Електро Добој'' АД Добој

Добој, Николе Пашића 77

28.12.2014.

01-431-5/14/Р-99-349

01-220-10/16/Р-18-190 
од 24.06.2016.

28.12.2014.

18 мјесеци

2.

01-426-04-1/14-3/14

МХ ЕРС ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина

Бијељина, Мајевичка 97

28.12.2014.

01-426-6/14/Р-99-347

01-220-10/16/Р-18-190  
од 24.06.2016.

28.12.2014.

18 мјесеци

3.

01-420-04-1/17-3/14

МХ ЕРС - Матично предузеће А.Д. Требиње ЗП ''Електрокрајина'' А.Д. Бањалука

Бањалука, Краља Петра I Карађорђевића 95

28.12.2014.

01-420-12/14/Р-99-345

 01-220-10/16/Р-18-190 
од 24.06.2016.

28.12.2014.

18 мјесеци

4.

01-487-04-1/15-3/14

МХ ЕРС ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале

Пале,

Николе Тесле 12

28.12.2014.

01-487-8/14/Р-99-348

01-220-10/16/Р-18-190  
од 24.06.2016.

28.12.2014.

18 мјесеци

5.

01-423-04-1/16-3/14

МХ ЕРС Требиње ЗП ''Електро-Херцеговина'' а.д. Требиње

Требиње,

Јована Рашковића 6

28.12.2014.

 

01-423-10/14/Р-99-346

 

 01-220-10/16/Р-18-190 
од 24.06.2016.

28.12.2014.

18 мјесеци