Skip to Content

Регистар дозвола за изградњу електроенергетских објеката

Верзија прилагођена за штампање

Регистар дозвола за изградњу електроенергетских објеката

Р. бр.

Регистарски број дозволе

(услови)

Назив/лични подаци корисника дозволе

Сједиште и адреса корисника дозволе

Датум почетка важења дозволе

Рјешење о издавању дозволе

Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе

Датум уписа у регистар

Период важења дозволе

 1

01-205-04-1/38/10

Хидроелектране ''Бистрица'' д.о.о. Фоча 
МХЕ ''Јањина Ј-1''

Улица Данила Илића број 10

23.12.2010.

01-205-16/10

01-210-12/12 од 30.11.2012.

01-246-10/13/Р-66-115 од 10.07.2013.

23.12.2010.

четири године

2

01-208-04-1/35/10

Хидроелектране ''Бистрица'' д.о.о. Фоча
ХЕ ''Бистрица Б-1"

Улица Данила Илића број 10, Фоча

23.12.2010.

01-208-9/10

01-572-11/12/Р-60-45 од 28.03.2013.

23.12.2010.

шест година

3

01-206-04-1/36/10

Хидроелектране ''Бистрица'' д.о.о. Фоча
MХЕ ''Бистрица Б-2а"

Улица Данила Илића број 10

23.12.2010.

01-206-7/10

01-576-4/12/Р-60-46 од 28.03.2013.

23.12.2010.

шест година

4

01-207-04-1/37/10

Хидроелектране ''Бистрица'' д.о.о. Фоча
ХЕ "Бистрица Б-3''

Улица Данила Илића број 10

23.12.2010.

01-207-7/10

01-577-4/12/Р-60-47 од 28.03.2013.

23.12.2010.

шест година

5

01-172-04-1/46-1/16

МХЕ "Дуб"
"Хидроинвест" д.о.о. Рогатица

Сердар Јанка бр. 21, Рогатица

27.06.2016.

01-172-2/15/16/Р-19-206

 

27.06.2016.

до 03.12.2017.

6

01-592-04-1/62-1/17

Друштво са ограниченом одговорношћу "Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бањалука

Ул. Дунавска 1Ц, Бања Лука

16.03.2017.

01-592-22/16/Р-39-42

 

16.03.2017.

13.12.2017.

7

01-511-04-1/66/16

Привредно друштво "COMSAR ENERGY HIDRO" д.о.о. Бања Лука

Ул. Васе Пелагића бр. 6
Бања Лука

26.5.2016.

01-511-17/15/Р-16-165

 

26.5.2016.

6 година

8

01-330-04-1/69/16

"MEDOŠ ONE" д.о.о.

Булевар војводе Степе Степановића број 181 Б, Бања Лука

27.10.2016.

01-330-16/16/Р-29-311

 

27.10.2016.

до 11.03.2018.

9

01-403-04-1/70/16

МХЕ "МАРВЕЛ" д.о.о.
Калиновик

Карађорђева бр. 19
Калиновик

25.11.2016.

01-403-21/16/Р-32-343

 

25.11.2016.

 до 10.05.2018.

10

01-220-04-1/75/17

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу електричне енергије и посредовање "ENERGO COMPANY" Бања Лука

Улица крајишких бригада број 235

13.07.2017.

01-220-15/17/Р-51-168

 

13.07.2017.

до 18.01.2019.

11

01-377-04-1/76/17

МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Николе Тесле 12

05.10.2017.

01-377-13/17/Р-59-234

 

05.10.2017. до 06.10.2018.