Skip to Content

НАЦРТИ ДОКУМЕНАТА

Верзија прилагођена за штампање
Нацрти правилника
Нацрт Правилника о измјени Правилника о издавању сертификата за производно постројење које користи ел. енергију из ОИЕ или у ефикасној когенерацији
Образложење уз Нацрт Правилника о измјени Правилника о издаванју сертификата за производно постројење које користи ел. енергију из ОИЕ или у ефикасној когенерацији
Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом
Прилог уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом
Образложење уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом
 
Нацрти одлука
Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 5.октобар 2017. године
Информација уз Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 5.октобар 2017. године
Нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, децембар 2016. године
Информација уз Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, децембар 2016. године
Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, новембар 2016. године
Информација уз Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, новембар 2016. године
 
Нацрти дозвола
Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у МХЕ "Запеће" - "ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука
Нацрт дозволе за производњу електричне енергије - ЗП "Рудник и Термоелектрана Гацко" а.д. Гацко
 
Стандарди квалитета снабдијевања електричном енергијом

Регулисање квалитета снабдијевања електричном енергијом - Радно-консултативни материјал

Прилог 1 - Преглед квалитета снабдијевања електричном енергијом
Прилог 2 - Преглед Правилника о извјештавању и "рокова" у Општим условима са аспекта регулисања квалитета снабдијевања