Skip to Content

Право на подстицај

Верзија прилагођена за штампање
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈ - ПОДНЕСЕНИ ЗАХТЈЕВИ
ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈ
ПРЕЛИМИНАРНО ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈ

 

ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈ

Р.бр.

Назив подносиоца

Назив производног постројења

Датум

Статус

Подношења

Комплетирања

1 МЕГА ЕЛЕКТРИК а.д. Лакташи МХЕ Жираја II 21.02.2018.   Комплетан

 

ПРЕЛИМИНАРНО ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈ

Р.бр.

Назив подносиоца

Назив производног постројења

Датум

Статус

Подношења

Комплетирања

1 Солар Торич д.о.о. Бања Лука МСЕ Торич 1 Захтјев за продужење
14.02.2018.
  Комплетирање у току
2

МХ„Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП  „Електродистрибуција“ а.д. Пале

МХЕ „Богатићи Нова“

Захтјев за продужење
6. марта 2018. 

  Комплетирање у току

 Врх странице