Skip to Content

Право на подстицај

Верзија прилагођена за штампање
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈ - ПОДНЕСЕНИ ЗАХТЈЕВИ
ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈ
ПРЕЛИМИНАРНО ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈ

 

ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈ

Р.бр.

Назив подносиоца

Назив производног постројења

Датум

Статус

Подношења

Комплетирања

1          

 

ПРЕЛИМИНАРНО ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈ

Р.бр.

Назив подносиоца

Назив производног постројења

Датум

Статус

Подношења

Комплетирања

1 Драгослав Павићевић МСЕ "Павићевић 1" и МСЕ "Павићевић 2"     Комплетиран
2 Божо Тркља МСЕ "Тркља 1"     Комплетиран
3 Мирко Тркља МСЕ "Тркља 2"     Комплетиран
4 "ВИЗ-Заштита" д.о.о. Бања Лука "Еко енергетика 1", "Еко енергетика 2", "Еко енергетика 3", "Еко енергетика 4", "Еко енергетика 5"     Комплетиран

 Врх странице