Skip to Content

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за изградњу - МХЕ "Бочац 2"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-53-12/16
Датум: 30.11.2017. године

На основу члана 54. став 1. и 2. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске" број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 15. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске" број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране „Бочац 2“ 


Привредно друштво Мјешовити холдинг "Електропривреда РС" – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Хидроелектране на Врбасу“ акционарско друштво Мркоњић Град, поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране „Бочац 2“ на ријеци Врбас. 
У поступку обраде захтјева и приложене документације, као и допуне захтјева, утврђено је да је захтјев комплетан и да садржи:
• попуњен оригинални образац Захтјева за издавање дозволе за изградњу електроенергетског објекта (ОБ.04.05) и
• изјаве и доказе уз поднесени захтјев.
Статус умјешача у поступку издавања дозволе, Регулаторна комисија може одобрити правном и физичком лицу које, у свом захтјеву, образложи да има посебан (властити, директан) интерес да учествује у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјеву за издавање дозволе. 
Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине документе из захтјева у просторијама Регулаторне комисије, те доставити коментаре, у писаној форми, на поднесени захтјев који је објављен на интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba, најкасније до 06.12.2017. године.
Коментари на поднесени захтјев, као и захтјев за стицање статуса умјешача у поступку достављају се на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Предсједник


Владислав Владичић