Skip to Content

Обавјештење о одржавању 63. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-516-2 /17 
Датум: 01.12.2017.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 63. редовну сједницу у четвртак, 7. децембра 2017. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7. 

 

Д Н Е В Н И Р Е Д
 

1. Разматрање и усвајање Записника са 62. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 23. новембра 2017. године у Требињу.
2. Разматрање Извјештаја са опште расправе и приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији.
3. Разматрање захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''БОЧАЦ 2'', на ријеци Врбас, привредног друштва Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње – ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град.
4. Разматрање захтјева за издавање дозволе за изградњу Хидроелектране ''УЛОГ'', на ријеци Неретви, привредног друштва ''ЕФТ ХЕ УЛОГ'' д.о.о. Калиновик.
5. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ПОДИВИЧ'', привредног друштва ''БУК'' д.о.о. Источно Сарајево.
6. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''СТУДЕНА 2'', привредног друштва ''ГМ ЕНЕРГИЈА'' д.о.о. Теслић. 
7. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Станојевић Станимира из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Светозару П. Иветићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
8. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Цвијановић Петка из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
9. Разматрање жалбе Самараџић Марка из Требиња, против рјешења о одбијању захтјева за издавање електроенергетске сагласности Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње. 
10. Разматрање захтјева за рјешавање спора Српског православног манастира Свете Тројице у Тавни, Доња Трнова, Град Бијељина, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик.
11. Разматрање захтјева за рјешавање спора Ђерић Милана из Шековића, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница.
12. Разматрање захтјева за рјешавање спора Петраш Новака из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
13. Разматрање захтјева за рјешавање спора Сарић Цвијана из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник.
14. Разматрање захтјева за рјешавање спора Кекић Стане из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
15. Разматрање захтјева за рјешавање спора Пекић Славка из Шековића, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница, Пословница Шековићи.

Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 

Предсједник

Владислав Владичић