Skip to Content

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за изградњу Хидроелектране "Улог"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-433-10/17
Датум: 07.12.2017. 

На основу одредбе члана 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10) и члана 17. став 7. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје
 

ОБАВЈЕШТEЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) je на 63. редовној сједници одржаној 07.12.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за изградњу Хидроелектране "Улог" на ријеци Неретви, по захтјеву подносиоца "ЕФТ ХЕ Улог" д.о.о. Калиновик.
Нацрт дозволе стављен је на располагање јавности у просторијама Регулаторне комисије, на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије: "www.reers.ba". 
У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, Регулаторна комисија одржаће општу расправу у општини Калиновик, у четвртак 14.12.2017. године, у просторијама општине, улица Карађорђева број 37, са почетком у 11.00 часова. 
Општа расправа је отворена за присуство јавности и активно учешће заинтересованих лица, у циљу прибављања коментара на Нацрт дозволе, непосредно на самој расправи. 
Заинтересована лица могу доставити коментаре на Нацрт дозволе, у писаној форми, на адресу Регулаторне комисије или на самој расправи. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.
Статус умјешача у поступку издавања дозволе Регулаторна комисија може одобрити правном или физичком лицу које поднесе захтјев за стицање статуса умјешача у писаној форми. Лице које жели стећи статус умјешача у поступку издавања дозволе треба да докаже да има посебан (властити, директан) интерес у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјеву за издавање дозволе.
Kоментари на Нацрт дозволе у писаној форми и захтјеви за стицање статуса умјешача могу се доставити, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Краљице Јелене Анжујске број 7, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba, најкасније до 15.12.2017. године. 
 

Предсједник
Владислав Владичић