Skip to Content

Дозволe за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса

Верзија прилагођена за штампање

Регистар дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса

 

Р.б.

Регистарски број дозволе

(услови)

Назив/лични подаци корисника дозволе

Сједиште и адреса корисника дозволе

Датум почетка важења дозволе

Рјешење о издавању дозволе

Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе

Датум уписа у регистар

Период важења дозволе

1.

01-235-04-2/02-1/14

"Сарајево-гас" а.д. Источно Сарајево

Николе Тесле 55 71123 Лукавица

31.07.2014.

01-235-3/14/Р-88-219

 

31.07.2014.

10 година

2.

01-242-04-2/07-1/14

А.Д. "Зворник стан" Зворник

Ул. Светог Саве 3-16

75400 Зворник

31.07.2014.

01-242-8/14/Р-88-224

 

31.07.2014.

5 година