Skip to Content

За издавање дозвола

Верзија прилагођена за штампање

Евиденција поднијетих захтјева за издавање дозвола 

Р. бр.

Назив подносиоца захтјева

Врста дозволе

Датум подношења захтјева

Број протокола РЕРС-а

Статус

Датум слања обавјештења о некомплетности захтјева

1

Друштво са ограниченом одговорношћу "Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бања Лука

Дозвола за изградњу МХЕ "Медна"

14.09.2017.

01-429-1/17

у фази комплетирања

 

2

МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП "РиТЕ Гацко" а.д. Гацко

Дозвола за производњу електричне енергије у Термоелектрани Гацко

27.09.2017.

01-443-1/17

захтјев комплетан

 

3

Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "РиТЕ Угљевик" А.Д. Угљевик

Дозвола за производњу електричне енергије у Термоелектрани Угљевик

04.10.2017.

01-448-1/17

захтјев комплетан

 

4

"ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА" д.о.о. Теслић

Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ "Јелеч"

04.10.2017.

01-449-1/17

у фази комплетирања

 

5

"ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука

Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ "Запеће"

24.10.2017.

01-478-1/17

захтјев комплетан

 

6

Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ "Месићи - Нова"

05.12.2017

01-517-1/17

Пријем и обрада захтјева

 

7

"ХИДРОИНВЕСТ" д.о.о.

Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ "Дуб"

05.12.2017

01-518-1/17

У фази комплетирања

 

8

"ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Дозвола за изградњу ВЕ "Рупари"

07.12.2017.

01-529-1/17

Пријем и обрада захтјева

 

9

"ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Дозвола за изградњу ВЕ "Џинов До"

07.12.2017.

01-530-1/17

Пријем и обрада захтјева

 

10

"ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Дозвола за изградњу ВЕ "Кучајница"

07.12.2017.

01-531-1/17

Пријем и обрада захтјева

 

11

"ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Дозвола за изградњу ВЕ "Дубац"

07.12.2017.

01-532-1/17

Пријем и обрада захтјева

 

12

"ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Дозвола за изградњу ВЕ "Цвјетов Кук"

07.12.2017.

01-533-1/17

Пријем и обрада захтјева

 

 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за производњу - "ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука
Захтјев за издавање дозволе за производњу - ТЕ Гацко
Захтјев за издавање дозволе за производњу електричне енергије - МХ "ЕРС" МП АД Требиње, ЗП "РиТЕ Угљевик" АД Угљевик