Skip to Content

За издавање дозвола

Верзија прилагођена за штампање

Евиденција поднијетих захтјева за издавање дозвола 

Р. бр.

Назив подносиоца захтјева

Врста дозволе

Датум подношења захтјева

Број протокола РЕРС-а

Статус

Датум слања обавјештења о некомплетности захтјева

1 "ЕОЛ ПРВИ"
Друштво за производњу ел. енергије д.о.о. Невесиње
Дозвола за изградњу Вјетроелектране "Рупари" 25.12.2018. 01-493-2/18 Пријем и обрада захтјева  
2 "ЕОЛ ПРВИ"
Друштво за производњу ел. енергије д.о.о. Невесиње
Дозвола за изградњу Вјетроелектране "Џинов До" 25.12.2018. 01-494-1/18 Пријем и обрада захтјева  
3 "ЕОЛ ПРВИ"
Друштво за производњу ел. енергије д.о.о. Невесиње
Дозвола за изградњу Вјетроелектране "Кучајница" 25.12.2018. 01-495-1/18 Пријем и обрада захтјева  
4 "ЕОЛ ПРВИ"
Друштво за производњу ел. енергије д.о.о. Невесиње
Дозвола за изградњу Вјетроелектране "Дубац" 25.12.2018. 01-496-1/18 Пријем и обрада захтјева  
5 "ЕОЛ ПРВИ"
Друштво за производњу ел. енергије д.о.о. Невесиње
Дозвола за изградњу Вјетроелектране "Цвјетов Кук" 25.12.2018. 01-497-1/18 Пријем и обрада захтјева  
6 "ЕЛЕКТРОС" д.о.о. Бања Лука Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ "Говза Б-Г-1-Јелеч" 11.01.2019. 01-14-1/19 Пријем и обрада захтјева  

 

Поднијети комплетирани захтјеви