Skip to Content

За издавање сертификата

Верзија прилагођена за штампање

Евиденција поднијетих захтјева за издавање сертификата

Р. бр.

Назив подносиоца захтјева

Врста сертификата

Датум подношења захтјева

Број протокола РЕРС-а

Статус

Датум слања обавјештења о некомплетности захтјева

1

Земљорадничка задруга "ЛИВАЧ" п.о. Александровац, Лакташи

Сертификат за производно постројење Мала електрана "Ливач"

01.09.2017.

01-405-1/17

у фази комплетирања

 
2 "ХИДРОИНВЕСТ" д.о.о. Сертификат за производно постројење МХЕ "Дуб" 30.01.2018. 01-50-1/18 у фази комплетирања  
3 "СТРАЈКО-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Требиње Сертификат за производно постројење МХЕ "Чемерно" 31.01.2018. 01-57-1/18 у фази комплетирања  
4 "ETA Energy" д.о.о. Зворник Сертификат за производно постројење МХЕ "Испод Кушлата" 26.02.2018. 01-123-1/18 Пријем и обрада захтјева  
5 "ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА" д.о.о. Теслић  Сертификат за производно постројење МХЕ "Јелеч" 26.02.2018. 01-137-1/18 Захтјев комплетан  

 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење МХЕ "Јелеч"