Skip to Content

За издавање сертификата

Верзија прилагођена за штампање

Евиденција поднијетих захтјева за издавање сертификата

Р. бр.

Назив подносиоца захтјева

Врста сертификата

Датум подношења захтјева

Број протокола РЕРС-а

Статус

Датум слања обавјештења о некомплетности захтјева

1

Земљорадничка задруга "ЛИВАЧ" п.о. Александровац, Лакташи

Сертификат за производно постројење Мала електрана "Ливач"

01.09.2017.

01-405-1/17

у фази комплетирања

 

2

Творница обуће "СПОРТЕК" д.о.о. Котор Варош

Сертификат за производно постројење МСЕ "Спортек"

02.10.2017.

01-447-1/17

захтјев комплетан

 

3

Д.О.О. "Тесла" Модрича

Сертификат за производно постројење МХЕ "Црквина"

07.11.2017.

01-492-1/17

захтјев комплетан

 

4

Привредно друштво "Солар 1" д.о.о. Билећа

Сертификат за производно постројење МСЕ "Солар 2"

15.11.2017.

01-502-1/17

захтјев комплетан

 

5

Привредно друштво "Солар 1" д.о.о. Билећа

Сертификат за производно постројење МСЕ "Солар 3"

15.11.2017.

01-503-1/17

захтјев комплетан

 

6

"МЕГА ЕЛЕКТРИК" Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи

Сертификат за производно постројење МХЕ "Жираја 2"

15.11.2017.

01-500-1/17

у фази комплетирања

 

7

"ETA – ENERGY" д.о.о. Зворник

Сертификат за производно постројење МХЕ "Испод Кушлата"

08.12.2017.

01-543-1/17

Пријем и обрада захтјева

 

 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење МСЕ "Спортек" - Творница обуће "СПОРТЕК" д.о.о. Котор Варош
Захтјев за издавање сертификата за производно постројење МХЕ "Црквина" - Д.О.О. "Тесла" Модрича
Захтјев за издавање сертификата за производно постројење МСЕ "Солар 2" - "Солар 1" д.о.о. Билећа
Захтјев за издавање сертификата за производно постројење МСЕ "Солар 3" - "Солар 1" д.о.о. Билећа