Skip to Content

Обавјештење о одржавању 66. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-549-2 /17 
Датум: 25.12.2017. 

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 66. редовну сједницу у четвртак, 28.12.2017. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање Записника са 65. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 22. децембра 2017. године у Требињу.
2. Разматрање приједлога рјешења за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Tермоелектрани "Угљевик", привредног друштва Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће "Рудник и Термоелектрана Угљевик" А.Д. Угљевик.
3. Разматрање приједлога рјешења за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Tермоелектрани "Гацко", привредног друштва Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће "Рудник и Термоелектрана Гацко", акционарско друштво Гацко.
4. Разматрање захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''ЗАПЕЋЕ'', на ријеци Угар, привредног друштва ''ЕХЕ'' д.о.о. Бања Лука.
5. Разматрање захтјева за издавање серитиката сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије Мала хидроелектрана „ШТЕДРИЋ“, на ријеци Штедрић, привредног друштва „ZEMX“ д.о.о. Сребреница.
6. Разматрање приједлога за понављање поступка издавања дозвола за изградњу вјетролектрана и одобрење прелиминарних права на подстицај за производену електричну енергију у вјетроелектранама, привредног друштва "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње.
7. Поновно разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ГОВЗА Б-Г-1'', на ријеци Говза, привредног друштва ''ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бања Лука.
8. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ИЛОМСКА'', на ријеци Иломска, привредног ''ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ'' д.о.о. Теслић.
9. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''БОГАТИЋИ НОВА'', привредног друштва Мјешовити холдинг "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. Пале.
10. Разматрање жалбе Самараџић Рајка из Требиња, против рјешења о одбијању захтјева за издавање електроенергетске сагласности Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње. 
11. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Српског православног манастира Свете Тројице у Тавни, Доња Трнова, Град Бијељина, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрбуција'' Угљевик.
12. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Петраш Новака из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
13. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Ђерић Милана из Шековића, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница.
14. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Кекић Стане из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
15. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Сарић Цвијана из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник.
16. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Пекић Славка из Шековића, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница, Пословница Шековићи.
17. Разматрање захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''ПИЛАНА ШАВИЈА'' д.о.о. Језеро, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Мркоњић Град. 
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 

Предсједник
Владислав Владичић