Skip to Content

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата - МСЕ "Солар 2" и МСЕ "Солар 3"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-502-5/17
Датум: 10.01.2018.

На основу одредбе члана 17. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији ("Службени гласник Републике Српске", број 112/13, 60/16 и 112/17), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Солар 2" и Малу соларну електрану "Солар 3"

Привредно друштво "Солар 1" друштво са ограниченом одговорношћу Билећа поднијело је дана 15.11.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Солар 2" и Малу соларну електрану "Солар 3", Општина Билећа.
У поступку обраде захтјева и приложене документације, као и допуне захтјева тражене од стране Регулаторне комисије, утврђено је да су захтјеви комплетни и да садрже:
• попуњене оригиналне обрасце Захтјева за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије (ОБ.04.22) и
• изјаве и доказе који потврђују наводе из поднесених захтјева.
Статус умјешача у поступку издавања сертификата за производна постројења Мала соларна електрана "Солар 2" и Мала соларна електрана "Солар 3", Регулаторна комисија може одобрити правном и физичком лицу које, у свом захтјеву, образложи да има посебан (властити, директан) интерес да учествује у поступцима и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјевима за издавање сертификата. 
Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине документе из наведених захтјева у просторијама Регулаторне комисије, те доставити коментаре, у писаној форми, на поднесене захтјеве који су објављени на интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba.
Коментари на поднесене захтјеве, као и захтјев за стицање статуса умјешача у поступцима достављају се најкасније до 17.01.2018. године на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, Улица Српска број 2, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Предсједник
Владислав Владичић