Skip to Content

Обавјештење о одржавању 67. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-12-2/18 
Датум: 11.01.2018. 

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 67. редовну сједницу у сриједу, 17. јануара 2018. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање Записника са 66. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28. децембра 2017. године у Требињу.
2. Разматрање приједлога рјешења о привременој регулаторној накнади за период 01.01.2018. – 31.03.2018. године.
3. Разматрање приједлога одлуке о провођењу тарифног поступка и одржавању формалне расправе у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса, по захтјеву подносиоца ''Гас Промет'' АД Источно Сарајево - Пале.
4. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Запеће", по захтјеву подносиоца "ЕХЕ" друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука.
5. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''Спортек'', привредног друштва ''СПОРТЕК'' д.о.о. Котор Варош.
6. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Црквина'', Друштва с ограниченом одговорношћу "TЕСЛА" за трговину на велико и мало, увоз-извоз, инжињеринг и услуге Модрича.
7. Разматрање приједлога рјешања у поступку рјешавања спора по захтјеву Прерад Игора из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Недељку Јандрићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
8. Разматрање даљих активности након судског одлучивања у вези са поступком издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, издавања сертификата за производно потројење и одобрења права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ИЛОМСКА'', на ријеци Иломској, подносиоца привредно друштво ''ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ'' д.о.о. Теслић.
9. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Бабић Саше из Бање Луке против МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње, ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука.
10. Разматрање захтјева за рјешавање спора Илић Славкице из Челинца, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 

Предсједник
Владислав Владичић