Skip to Content

Регистар дозвола за управљање системом за транспорт природног гаса

Верзија прилагођена за штампање

Регистар дозвола за обављање дјелатности
управљања системом за транспорт природног гаса

Р.р.

Регистарски број дозволе

(услови)

Назив/лични подаци корисника дозволе

Сједиште и адреса корисника дозволе

Датум почетка важења дозволе

Рјешење о издавању дозволе

Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе

Датум уписа у регистар

Период важења дозволе

1.

01-238-04-2/05-1/14

"Гас промет" а.д. Источно Сарајево - Пале

Српских ратника бб

71420 Пале

31.07.2014.

01-238-11/14/R-88-222

 01-488-7/18/P-102-13

31.07.2014.

5 година