Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - Тесла, д.о.о. Модрича, МХЕ "Црквина"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-44-7/18
Датум: 08.02.2018.

На основу одредби члана 21. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у хидроелектрани

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 25. јануара 2018. године примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која се производи у производном постројењу МХЕ „Црквина“. Подносилац захтјева је привредно друштво Тесла, д.о.о. из Модриче, а према подацима који су наведени у обрасцу захтјева хидроелектрана је изграђена на ријеци Црквени, у насељу Угодновићи, општина Теслић, планирана годишња нето производња је 965.300 kWh, а инсталисана снага производног постројења на турбини је 249 kW.
Прегледом достављене документације утврђено је да је захтјев за одобрење права на подстицај некомплетан, о чему је подносилац захтјева обавијештен 29. јануара 2018. године путем обавјештења о некомплетности. На основу овог обавјештења, подносилац је доставио сву наведену и прописану документацију, предајом на пошту 2. фебруара 2018. године, те је захтјев комплетиран.
Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13 и 108/13) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић