Skip to Content

Обавјештење о одржавању 70. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-88-2/18 
Датум: 08.02.2018.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 70. редовну сједницу у петак, 16.02.2018. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 69. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 1. фебруара 2018. године у Требињу.
2. Разматрање захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''Месићи - Нова'', привредног друштва Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. Пале.
3. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Жираја II'', подносиоца "МЕГА ЕЛЕКТРИК'' Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи. 
4. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидролектрана ''Црквина'', привредног друштва ''Тесла'' д.о.о. Модрича. 
5. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 2'', привредног друштва ''Солар 1'' д.о.о. Билећа. 
6. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 3'', привредног друштва ''Солар 1'' д.о.о. Билећа.
7. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Ситонија'', привредног друштва ''SETTE ENERGY'' д.о.о. Градишка.
8. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Голубача'', привредног друштва ''SETTE ENERGY'' д.о.о. Градишка.
9. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Илић Славкице из Челинца, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
10. Разматрање захтјева за рјешавање спора Грозданић Славише из Бања Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
11. Разматрање захтјева за рјешавање спора Стевановић Бранка из Доње Пилице, Град Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник.
12. Разматрање захтјева за рјешавање спора Дечковић Горана из Милића против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница.
13. Разматрање захтјева за рјешавање спора Бојанић Зорана из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука.
Редовна сједница је отворена за присуство јавности, без права учешћа у раду сједнице.
 

Предсједник
Владислав Владичић