Skip to Content

Активности у току

Верзија прилагођена за штампање

 

САОПШТЕЊЕ

22.12.2017.


Регулаторна комисија за енергетику на 65. (шездесетпетој) редовној сједници, одржаној 22. децембра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 

 Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Након разматрања, усвајен је Записник са 64. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 13. децембра 2017. године у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука.
3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој.
4. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.
5. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. Пале.
6. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.
7. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''БОЧАЦ 2'', на ријеци Врбас, привредног друштва Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње – ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град.
8. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за изградњу Хидроелектране ''УЛОГ'', на ријеци Неретви, привредног друштва ''ЕФТ ХЕ УЛОГ'' д.о.о. Калиновик.


САОПШТЕЊЕ

Требиње, 13. децембра 2017.


Регулаторна комисија за енергетику на 64. (шездесетчетвртој) редовној сједници, одржаној 13. децембра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:


Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Након разматрања, усвојен је Записник са 63. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 07.12.2017. године у Требињу.
2. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Tермоелектрани "Угљевик", привредног друштва Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће "Рудник и Термоелектрана Угљевик" А.Д. Угљевик, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Угљевику, 21. децембра 2017. године.
3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Tермоелектрани "Гацко", привредног друштва Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће "Рудник и Термоелектрана Гацко", акционарско друштво Гацко, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Гацку, 20. децембра 2017. године.
4. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење Мала електрана ''ЛИВАЧ“, којим се потврђује да ово постројење производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, подносиоца Земљорадничка задруга ''Ливач'' п.о. Александровац, Лакташи, донесен је закључак да се одложи одлучивању о овом предмету док се не изврше додатне провјере. 
5. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Бабић Саше из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Бабић Саше, којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије те се Књижна обавијест о овом обрачуну ставља ван снаге.


САОПШТЕЊЕ

7. децембар 2017.

Регулаторна комисија за енергетику на 63. (шездесеттрећој) редовној сједници, одржаној 7. децембра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

1. Након разматрања, усвајен је Записник са 62. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 23. новембра 2017. године у Требињу.
2. Након разматрања Извјештаја са опште расправе и приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији, донесена је одлука о о усвајању Правилника о измјенама Правилникa о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији
3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''БОЧАЦ 2'', на ријеци Врбас, привредног друштва Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње – ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Мркоњић Граду, 15. децембра 2017.
4. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Хидроелектране ''УЛОГ'', на ријеци Неретви, привредног друштва ''ЕФТ ХЕ УЛОГ'' д.о.о. Калиновик, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о оджравању опште расправе у Калиновику, 14. децембра 2017.
5. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ПОДИВИЧ'', привредног друштва ''БУК'' д.о.о. Источно Сарајево, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Подивич
6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''СТУДЕНА 2'', привредног друштва ''ГМ ЕНЕРГИЈА'' д.о.о. Теслић, донесено је рјешење о о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Студена II“
7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Станојевић Станимира из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Светозару П. Иветићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Станојевић Станимира из Бањe Луке, у вези са оспоравањем основа за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, као неоснован.
8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Цвијановић Петка из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Цвијановић Петка из Бање Луке од 07.07.2017. године, којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије, те се овај обрачун ставља ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, да сачини корекцију обрачуна утрошене електричне енергије због грешке у мјерењу према потрошњи у одговарајућем временском периоду када је мјерење било исправно. 
9. Након разматрања жалбе Самараџић Марка из Требиња, против рјешења о одбијању захтјева за издавање електроенергетске сагласности Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, донесено је рјешење којим се усваја жалба Самарџић Mарка из Требиња.
10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Српског православног манастира Свете Тројице у Тавни, Доња Трнова, Град Бијељина, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Српског православног манастира Свете Тројице у Тавни, Доња Трнова, Град Бијељина од 18.07.2017. године којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије као неоснован.
11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Ђерић Милана из Шековића, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница., донесен је закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешење којим се одбија захтјев Ђерић Милана из Шековића, којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије као неоснован.
12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Петраш Новака из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак о одржавању опште расправе. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Петраш Новака којим оспорава обрачуне неовлашћене потрошње електричне енергије као неосноване. 
13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Сарић Цвијана из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, донесен је закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Сарић Цвијана којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије као неоснован.
14. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Кекић Стане из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт дозволе којим се усваја захтјев Кекић Стане из Бањe Луке којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије те се утврђује да је овај обрачун неоснован. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да стави ван снаге поменути обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије. 
15. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Пекић Славка из Шековића, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница, Пословница Шековићи, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се ОДБИЈА СЕ захтјев Пекић Славка из Шековића од 01.09.2017. године којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 0044032700046000, као неоснован.


САОПШТЕЊЕ

 24. новембар 2017.

Регулаторна комисија за енергетику на 62. (шездесетдругој) редовној сједници, одржаној 23. новембра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Након разматрања, усвајен Записник са 62. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 7. новембра 2017. године у Требињу.
2. Након разматрања нацрта Правилника о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији, утврђен је нацрт Правилника и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Требињу, 5. децембра 2017. године.
3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Бањалуци, 5. децембра 2017. године.
4. Након рзматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Добоју, 5 децембра 2017. године.
5. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Бијељини, 6. децембра 2017. године.
6. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. Пале, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Палама, 7. децембра 2017. године.
7. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, утврђен је нацрт дозволе и закључак о одржавању опште расправе у Требињу, 1. децембра 2017. године.
8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Талић Свјетлане из Бање Луке, заступане по пуномоћнику Борису Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Талић Свјетлане из Бање Луке којим оспорава Обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије, те се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да овај обрачун стави ван снаге. 
9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Симић Аца из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесено је рјешење којим се усваја захтјев за рјешавање спора Симић Аца из Бијељине, којим оспорава корекцију обрачуна електричне те се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, да овај обрачун стави ван снаге. 

10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Tешановић Слава из Котор Вароши, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, Пословница Котор Варош, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Тешановић Слава из Котор Вароши, којим се оспорава Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију као неоснован.


Требиње, 7. новембар 2017.
 

САОПШТЕЊЕ


Регулаторна комисија за енергетику на 61. (шездесетпрвој) редовној сједници, одржаној 7. октобра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д
 

1. Након разматрања, усвајен је Записник са 60. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 25. октобра 2017. године у Требињу.
2. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Подивич'', привредног друштва ''БУК'' д.о.о. Источно Сарајево, донесен је закључак да се од привредног друштва „Бук“ д.о.о. Источно Сарајево, као подносиоца захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај, затражи доказ да је према налогу за плаћање у иностранство, извршио плаћање датог износа, као и доказ да се уплаћени износ односи на опрему која ће се инсталисати у МХЕ „Подивич“. 
3. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Станојевић Станимира из Бање Луке, заступан по пуномоћнику Светозару П. Иветићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном постуку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Станојевић Станимира из Бањe Луке, у вези са оспоравањем основа за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије као неоснован. 

4. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Цвијановић Петка из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном постуку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Цвијановић Петка из Бање Луке од којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије за мјесец август 2016. године те се овај обрачун ставља ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, да сачини корекцију обрачуна утрошене електричне енергије због грешке у мјерењу на мјерном мјесту према потрошњи у одговарајућем временском периоду када је мјерење било исправно.


Требиње, 26. октобар 2017.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 60. (шездесетој) редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 59. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 5. октобра 2017. године у Требињу.
2. Након размaтрања приједлога, донесена је Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији и рјешење о утврђивању трошкова рада Оператора система подстицаја.

3. акон разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Иломска", привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Малa хидроелектранa "Иломска" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.

4. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ДРЕНОВА'', привредног друштва ''ЋОРИЋ ДЕНАРТ'' д.о.о. Прњавор, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Дренова“

5. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ДЕМИЋКА'', привредног друштва ''ДСМ ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Котор Варош, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Демићка“

6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ГЛАВИЦА'', привредног друштва ''БББ'' д.о.о. Шипово, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Главица“.


7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Живановић Драга из Доње Трнове, општина Угљевик, заступаног по пуномоћнику адвокатска канцеларија ''Стевановић'' из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Живановић Драга из мјеста Доња Трнова, општина Угљевик којим тражи да се ослободи обавезе плаћања обрачуна неовлашћенo утрошене електричне енергије. Налаже се МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, да сачини нови обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, на бази проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња, за период од годину дана, те да стави ван снаге Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, да усклади прикључење бензинске пумпе, мјерно у складу са издатом електроенергетском сагласношћу, уговором о прикључењу и декларацијом о прикључењу у року од 15 од дана пријема овога рјешења, те да о томе без одлагања обавијести Регулаторну комисију.
8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Талић Свјетлане из Бање Луке, заступане по пуномоћнику Борису Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Талић Свјетлане из Бање Луке којим оспорава Обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије те се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да овај обрачун стави ван снаге.
9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Симић Аца из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев за рјешавање спора Симић Аца којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије те се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, да овај обрачун стави ван снаге. 
10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Tешановић Слава из Котор Вароши, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, Пословница Котор Варош, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Тешановић Слава из Котор Вароши којим се оспорава Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију и Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију - као неоснован.


Требиње, 6. октобар 2017.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 58. (педесетдеветој) редовној сједници, одржаној 5. октобра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 58. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 22. септембра 2017. године у Требињу.
2. Након размaтрања нацрта Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији, утврђен је нацрт одлуке и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Требињу 18. октобра 2017.
3. Након разматрања приједлога рјешења за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Устипрача", привредног друштва "ХИДРОИНВЕСТ "д.о.о. Рогатица, донесено је рјешење о о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Устипрача.
4. Након разматрања приједлога рјешења за издавање дозволе за изградњу Хидроелектране ''Богатићи-Нова'', привредног друштва МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, донесено је рјешење о издавању дозволе за изградњу Хидроелектране ''Богатићи - Нова'' 

5. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ИНЦЕЛ'', привредног друштва ''ППА'' д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала соларна електрана „Инцел“.

6. Након разматрања информације о извршењу рјешења којим је поништено рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу ''МХЕ Иломска'' на ријеци Иломској, донесено је рјешње којим се налаже МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње у функцији Оператора система подстицаја да у року од 15 дана наложи привредном друштву ''ЕЛИНГ МХЕ'' Д.О.О. Теслић да изврши поврат новчаних средстава у року од 30 дана од дана пријема налога Оператора система подстицаја, на име неосновано исплаћене премије у гарантованој откупној цијени за преузету електичну енергију произведену у постројењу Мала хидроелектрана ''Иломска'', Такође се налаже МХ "ЕРС" МП АД Требиње у функцији Оператора система подстицаја да, уколико привредно друштво ''ЕЛИНГ МХЕ'' Д.О.О. Теслић у року не испуни обавезу из овога рјешења, покрене поступак принудног извршења пред надлежним судом и то у року од 30 дана рачунајући од дана истека рока за поврат новчаних средстава из овога рјешења.
7. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Ђукић Мића из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Ђукић Миће из Бијељине којим се оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије као неоснован. Такође, МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, је дужна да сноси трошкове измјештања овог мјерног мјеста на стуб дистрибутивне мреже, те се налаже да одобри подносиоца захтјева за износ ових трошкова
8. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Шкорић Данка из Бање Луке, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Шкорић Данка из Бање Луке, којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије за мјесец фебруар 2017. године те се овај обрачун ставља ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, процјеном према потрошњи електричне енергије на овом мјерном мјесту у одговарајућем временском периоду. 
9. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Мишић Зорана из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесено је рјешење којим се усваја захтјев за рјешавање спора Мишић Зорана из Бијељине којим оспорава Обрачун нерегистроване електричне те се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, да овај обрачун стави ван снаге. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије за период двије године уназад од дана отклањања грешке у мјерењу