Skip to Content

Обавјештење о одржавању 114. редовне сједнице

Постављено у
31.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 114. редовну сједницу у четвртак, 6. јуна  2019. године...

Закључак о рјешавању спора - Бјеловук Симо, Градишка

Постављено у

23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о рјешавању спора - Бјеловук Симо, Градишка

Постављено у

23.05.2019.
На 113. редовној сједници одржаној 23.05.2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Бјеловук Сима из Горњих Подградаца, општина Градишка, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука...

Закључак о рјешавању спора - Видовић Драго, Мркоњић Град

Постављено у
23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о рјешавању спора - Видовић Драго, Мркоњић Град

Постављено у

23.05.2019.
На 113. редовној сједници одржаној 23.05.2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Видовић Драга из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ - МХЕ "Подивич"

Постављено у
23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 113. редовној сједници, одржаној 23. маја 2019. године, у Требињу, донијела ...

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом - "Алумина" д.о.о. Зворник

Постављено у
23.05.2019.
ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање дозволе за обављање ђелатности трговине и снабдијевања природним гасом, број А3-040119/04 од 04.01.2019. године, подносиоца ''Алумина" Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Зворник...

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије - МХЕ "Грабовица" и МХЕ "Млечва"

Постављено у
24.05.2019.
Друштво са ограниченом одговорношћу "Греен Енергy-Р" Братунац поднијело је дана 31.12.2018. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Грабовица" и Малу хидроелектрану "Млечва", Општина Братунац...

Закључак о одржавању јавне расправе - Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

Постављено у
23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о утврђивању Нацрта измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање ел. енергијом

Постављено у

23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, утврдила Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом...

Syndicate content