Skip to Content

Обавјештење о одржавању 8. редовне сједнице

Постављено у

23.04.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 8. редовну сједницу у петак...

Одлука о усвајању Упутства за примјену Јединственог регулаторног контног плана

Постављено у

13.04.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 7. редовној сједници одржаној 13. априла 2010. године донијела...

Обавјештење о одржавању 7. редовне сједнице

Постављено у

01.04.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 7. редовну сједницу у уторак..

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ђуро Поткоњак, Бања Лука

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје Обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ђуро Поткоњак, Бања Лука

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 6. редовној сједници одржаној дана 25.03.2010. године, донијела је...

Обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку - Халил Халиловић, Бања Лука

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Халил Халиловић, Бања Лука

Постављено у

25.03.2010.
Спор покренут захтјевом Халиловић Халила из Бања Луке број 01-946-1/09 од 16.11.2009. године против...

Закључак о продужењу рока за провођење тарифног поступка

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 6. редовној сједници одржаној дана 25.03.2010. године донијела...

Одлука о усвајању приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о стицању статуса квалифкованог купца

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 6. редовној сједници одржаној дана 25.03.2010. године донијела...

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде - "Гас Промет" а.д. Источно Сарајево - Пале

Постављено у

25.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 6. редовној сједници одржаној 25.03.2010. године, донијела је...

Syndicate content