Skip to Content

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Аиша Мујезиновић

Постављено у

01.12.2011.
На 35. редовној сједници одржаној 01.12.2011. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Мујезиновић Аиша

Постављено у

01.12.2011.
Спор покренут захтјевом Мујезиновић Аише из Новог Травника, заступане по пуномоћнику Јасни Бабић, адвокату из...

Обавјештење за јавност о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о квалификованом купцу

Постављено у

01.12.2011.
На 35. редовној сједници одржаној 1. децембра 2011. године Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о квалификованом купцу

Постављено у

01.12.2011.
У поступку јавног разматрања Нацрта Правилника, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Tребињу...

Обавјештење о промјени термина одржавања 35. редовне сједнице

Постављено у

25.11.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске ће одржати 35. редовну сједницу у четвртак, 1. децембра...

Обавјештење о одржавању 35. редовне сједнице

Постављено у

24.11.2011.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 35. редовну сједницу у сриједу...

Рјешење о одузимању дозволе: "ЛТС" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

03.11.2011.
Кориснику дозволе "ЛТС" д.о.о. Бања Лука одузима се Дозволa за oбављање дјелатности трговине и снабдијевања...

Закључак о усвајању захтјева за прекид поступка издавања дозволе - "Бијељина-гас" д.о.о. Бијељина

Постављено у

03.11.2011.
Усваја се захтјев за прекид поступка за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним...

Обавјештење за јавност у поступку издавања дозвола - одржавање општих расправа

Постављено у

08.11.2011.
У поступку издавања дозвола електроенергетским предузећима у Републици Српској, Регулаторна комисија за енергетику...

Закључак о одржавању опште расправе - МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у

03.11.2011.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, по захтјеву подносиоца...

Syndicate content