Skip to Content

Обавјештење о одржавању 50. редовне сједнице

Постављено у

21.08.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње обавјештава јавност да ће одржати 50. редовну сједницу...

Рјешење о давању сагласности на Правила рада дистрибутивне мреже за гас - А.Д. "Сарајево гас" Источно Сарајево

Постављено у

30.07.2009.
Даје се сагласност на "Правила рада дистрибутивне мреже за природни гас" Акционарског друштва за транспорт...

Рјешење о давању сагласности на Опште услове за снабдијевање природним гасом - А.Д. "Сарајево гас" Источно Сарајево

Постављено у

30.07.2009.
Даје се саглaсност на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" Акционарског друштва за транспорт...

Рјешење о давању сагласности на Правила рада дистрибутивне мреже за природни гас - А.Д. "Зворник стан" Зворник

Постављено у

30.07.2009.
Даје се саглaсност на "Правила рада дистрибутивне мреже за природни гас" Акционарског друштвa "Зворник стан" Зворник...

Рјешење о давању сагласности на Опште услове за снабдијевање природним гасом - А.Д. "Зворник стан" Зворник

Постављено у

30.07.2009.
Даје се саглaсност на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" Акционарског друштвa "Зворник стан"...

Закључак о одржавању опште расправе - "IDIM TRADE" д.о.о. Бијељина

Постављено у

30.07.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је утврдила нацрт дозволе за обављaње дјелатности трговине и ...

Обавјештење о одржавању опште расправе - "IDIM TRADE" д.о.о. Требиње

Постављено у

30.07.2009.
У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, РЕРС ће одржати општу расправу у Tребињу, у просторијама РЕРС-а...

Обавјештење о комплетности захтјева - ''IDIM TRADE'' Друштво са ограниченом одговорношћу Бијељина

Постављено у

20.07.2009.
Предузеће "IDIM TRADE" Друштво са ограниченом одговорношћу Бијељина поднијело је дана...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозвола ''ГАС ПРОМЕТ'' а.д. Источно Сарајево - Пале

Постављено у

02.07.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 47. редовној сједници одржаној 1. јула 2009. године у Требињу, донијела је Закључак о одржавању опште расправе...

Syndicate content