Skip to Content

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Бочац 2“

Постављено у

10.05.2018.
Привредно друштво Мјешовити холдинг "Електропривреда РС" – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Хидроелектране на Врбасу“...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивих извора у МХЕ „Чемерно“

Постављено у

19.04.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Страјко – Инжењеринг“ д.о.о. Требиње, одобрава се право на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора...

Рјешење о утврђивању права на подстицај за производњу ел. енергије - „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бања Лука

Постављено у

19.04.2018.
Утврђује се да привредно друштво „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. за производњу и трговину, Бања Лука право на подстицај производње електричне енергије...

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Бочац 2“

Постављено у

19.04.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за продужење прелиминарног права...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у ХЕ „Богатићи Нова“

Постављено у

19.04.2018.
Подносиоцу захтјева, МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, одобрава се прелиминарно право...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина

Постављено у

19.04.2018.
Налаже се привредном друштву МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, кориснику дозволa за обављање...

Обавјештење о одржавању 78. редовне сједнице

Постављено у

04.05.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 78. редовну сједницу у четвртак, 10. маја...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ненад Кнежевић

Постављено у

19.04.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ненад Кнежевић, Бања Лука

Постављено у

19.04.2018.
Спор покренут захтјевом Кнежевић Ненадa из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Пантелија Грмушa, Бања Лука

Постављено у

19.04.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 77. редовној сједници, одржаној 19. априла 2018...

Syndicate content