Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стајчић Драган, Лакташи

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела јe...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Гаврић Јездимир, Братунац

Постављено у

25.08.2017.
На 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је након разматрања захтјева за рјешавање спора Гаврић Јездимира из Братунца, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Гаврић Јездимир, Братунац

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела јe...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Богићевић Периша, Козлук, Зворник

Постављено у

25.08.2017.
На 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  је, након разматрања захтјева за рјешавање спора Богићевић Перише из Козлука, Град Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње- ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Богићевић Периша, Козлук, Зворник

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела јe...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ - "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 55. редовној сједници одржаној 25.08.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине по захтјеву подносиоца "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МСЕ "Инцел"

Постављено у

24.08.2017.
''ППА'' д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, поднијело је дана 04.07.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње  Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Инцел"...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата - МХЕ "Студена"

Постављено у

18.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање сертификата...

Обавјештење о одржавању 55. редовне сједнице

Постављено у

18.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 55. редовну сједницу у петак, 25. августа 2017. године...

16th Energy Investment and Regulation Conference

Syndicate content