Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај - МХЕ „Вигошта 2“

Постављено у

03.08.2017.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ДСМ Електрус“ д.о.о. Котор Варош, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Спортек“

Постављено у

03.08.2017.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву Творница обуће „СПОРТЕК“ д.о.о. Котор Варош, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - "Тесла" д.о.о. Модрича

Постављено у

03.08.2017.
Одбија се захтјев привредног друштва „Тесла“ д.о.о. Модрича за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај - МХЕ „Испод Кушлата“

Постављено у

03.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 54. редовној сједници, одржаној 3. августа 2017. године, донијела Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Неђо Палачковић, Бања Лука

Постављено у

28.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Неђо Палачковић, Бања Лука

Постављено у

27.07.2017.
Спор покренут захтјевом Палачковић Неђа из Бање Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Драган Савић, Бања Лука

Постављено у

31.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Драган Савић, Бања Лука

Постављено у

27.07.2017.
Спор покренут захтјевом Савић Драгана из Бањe Луке, заступаног по пуномоћнику Јовишевић Гордану, адвокату из Бање Луке, у вези са тарифама...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Анђелка Ђурђевић, Нови Град

Постављено у

31.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Анђелка Ђурђевић, Нови Град

Постављено у

27.07.2017.
Спор покренут захтјевом Ђурђевић Анђелке из Новог Града, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија...

16th Energy Investment and Regulation Conference

Syndicate content