Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Мићић Марина, Бијељина

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о одржавању 56. редовне сједнице

Постављено у

01.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 56. редовну сједницу у четвртак, 7. септембра 2017. године...

Рјешење о одбијању захтјева за издавање сертификата за производно постројење - МХЕ "Студена"

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 55. редовној сједници, одржаној 25. августа 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе за трговину и снабдијевање ел. енергијом на територији БиХ -''Алумина" д.о.о. Зворник

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стајчић Драган, Лакташи

Постављено у

25.08.2017.
На 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Стајчић Драгана из Александровца, општина Лакташи, против МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Лакташи...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стајчић Драган, Лакташи

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела јe...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Гаврић Јездимир, Братунац

Постављено у

25.08.2017.
На 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је након разматрања захтјева за рјешавање спора Гаврић Јездимира из Братунца, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Гаврић Јездимир, Братунац

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела јe...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Богићевић Периша, Козлук, Зворник

Постављено у

25.08.2017.
На 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  је, након разматрања захтјева за рјешавање спора Богићевић Перише из Козлука, Град Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње- ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Богићевић Периша, Козлук, Зворник

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела јe...

Syndicate content