Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Врбас 2"

Постављено у
22.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 111. редовној сједници, одржаној 22. априла 2019. године, у Требињу, донијела...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МСЕ "Торич 2"

Постављено у
19.04.2019.
"ППА" д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, поднијело је дана 06.03.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Торич 2"...

Обавјештење о одржавању 111. редовне сједнице

Постављено у
16.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 111. редовну сједницу у понедељак, 22. априла 2019. године...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње ел. енергије из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

Постављено у
15.04.2019.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је на 110. редовној сједници, одржаној 15. априла 2019. године, у Требињу, утврдила Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији...

Обавјештење о одржавању 110. редовне сједнице

Постављено у

09.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 110. редовну сједницу у понедељак, 15. априла 2019. године...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - ФСЕ "250 кWп Братунац"

Постављено у
05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Билећанка 1"

Постављено у
05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Билећанка 2"

Постављено у
05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...
 

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Билећа 4"

Постављено у
05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...
 

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Билећа 3"

Постављено у
05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...
 
Syndicate content