Skip to Content

Обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зоран Човић, Бијељина

Постављено у

27.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зоран Човић, Бијељина

Постављено у

27.07.2017.
Спор покренут захтјевом Човић Зорана из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина"...

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Драго Живановић, Доња Трнава, Угљевик

Постављено у

27.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о одржавању формалне расправе...

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Драго Живановић, Доња Трнава

Постављено у

27.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 52. редовној сједници, одржаној 27.07.2017. године, у Требињу, донијела је Закључак...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе - "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари

Постављено у

01.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање...

Обавјештење за јавност

Постављено у

01.08.2017.
Привредно друштво "САРАЈЕВО - ГАС" а.д. Источно Сарајево је, на основу члана 43. став 2. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом...

Рјешење о одобравању права на подстицај - МХЕ "Пакленица"

Постављено у

31.07.017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 53. редовној сједници, одржаној 31. јула 2017. године, у Требињу, донијела Рјешење о одобравању...

Обавјештење о одржавању 54. редовне сједнице

Постављено у

28.07.2017.
Р
егулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 54. редовну сједницу у четвртак, 3. августа 2017. године...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње ел. енергије - МХЕ "Пакленица"

Постављено у

28.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 21. јула 2017. године од подносиоца захтјева МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој примила Захтјев за издавање права на подстицај за електричну енергију произведену у МХЕ "Пакленица", која је изграђена на ријеци Пакленици, општина Добој...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - МХЕ "Вигошта 2"

Постављено у

28.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 17. јула 2017. године од подносиоца захтјева, привредног друштва „ДСМ Електрос“ д.о.о. Котор Варош, примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ Вигошта 2...

16th Energy Investment and Regulation Conference

Syndicate content