Skip to Content

Обавјештење о одржавању 53. редовне сједнице

Постављено у

25.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 53. редовну сједницу у понедељак, 31. јула 2017. године...

Обавјештење о одржавању 52. редовне сједнице

Постављено у
21.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 52. редовну сједницу у четвртак, 27. јула 2017. године...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МХЕ "Пакленица"

Постављено у

21.07.2017.
МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој поднио је дана 27.06.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње  Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану "Пакленица"...

Рјешење о измјени дозвола за снабдијевање тарифних купаца природним гасом - ''САРАЈЕВО-ГАС'' А.Д. и ''ЗВОРНИК СТАН'' А.Д.

Постављено у

13.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 51. редовној сједници, одржаној 13.07.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Студена II"

Постављено у
13.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 51. редовној сједници, одржаној 13. јула 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Жираја ll"

Постављено у

13.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 51. редовној сједници, одржаној 13. јула 2017. године, у Требињу, донијела...

Обавјештење о одржавању 51. редовне сједнице

Постављено у

06.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 51. редовну сједницу у четвртак, 13. јула 2017. године...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МХЕ "Чемерно"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о престанку прелиминарног права на подстицај - Малa хидроелектранa „Жираја II“

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Медош"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

16th Energy Investment and Regulation Conference

Syndicate content