Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Билећа 2"

Постављено у

05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Билећа 1"

Постављено у
05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела...
 

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије - МХЕ "Крушево Брдо"

Постављено у
05.04.2019.
ПУРЕ ЕНЕРГY д.о.о. Kотор Варош, поднијело је дана 21.02.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Kрушево Брдо"...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - МХЕ "Дивич"

Постављено у

05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 109. редовној сједници, одржаној 05.04.2019. године у Требињу, донијела је...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом

Постављено у

05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 109. редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом

Постављено у

05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 109. редовној сједници одржаној 5. априла 2019. године утврдила Нацрт правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом ...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МХЕ "Подивич"

Постављено у
04.04.2019.
Друштво са ограниченом одговорношћу за промет роба и услуга "БУK", поднио је дана 21.01.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Подивич"...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

29.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 108. редовној сједници, одржаној 29. марта 2019. године, у Требињу, донијела је ...

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у
29.03.2019.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске  је, на 108. редовној сједници, оџаној 29. марта 2019. године, утврдила Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији...

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - Мала соларна електрана "Татић-солар"

Постављено у

29.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 108. редовној сједници, одржаној 29. марта 2019. године, у Требињу, донијела...

Syndicate content