Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Крушево брдо"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Обавјештење о утврђивању Нацрта рјешења о измјени дозвола за снабдијевање тарифних купаца природним гасом - ''САРАЈЕВО-ГАС'' Источно Сарајево и ''ЗВОРНИК СТАН'' Зворник

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 50. редовној сједници, одржаној 29.06.2017. године, у Требињу, утврдила Нацрт рјешења о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за изградњу - МХЕ "Котор Варош"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  je на 50. редовној сједници одржаној 29.06.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за изградњу Mале Хидроелектране "Котор Варош" на ријеци Врбањи, по захтјеву подносиоца "ENERGO COMPANY" д.о.о. Бања Лука...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Котор Варош"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 50. редовној сједници одржаној 29.06.2017. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о одржавању 50. редовне сједнице

Постављено у

23.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 50. редовну сједницу у четвртак, 29. јуна 2017. године...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу - МХЕ "Котор Варош“

Постављено у

20.06.2017.
Привредно друштво „ENERGO COMPANY“ д.о.о. Бања Лука поднијело је, дана 07.04.2017. године, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране „Котор Варош“...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

08.06.2017. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ „Студена II“

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у
08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела је ...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Инцел 2"

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 49. редовној сједници, одржаној 8. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

16th Energy Investment and Regulation Conference

Syndicate content