Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Неђо Палачковић, Бања Лука

Постављено у

27.07.2017.
Спор покренут захтјевом Палачковић Неђа из Бање Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Драган Савић, Бања Лука

Постављено у

31.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Драган Савић, Бања Лука

Постављено у

27.07.2017.
Спор покренут захтјевом Савић Драгана из Бањe Луке, заступаног по пуномоћнику Јовишевић Гордану, адвокату из Бање Луке, у вези са тарифама...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Анђелка Ђурђевић, Нови Град

Постављено у

31.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Анђелка Ђурђевић, Нови Град

Постављено у

27.07.2017.
Спор покренут захтјевом Ђурђевић Анђелке из Новог Града, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија...

Обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зоран Човић, Бијељина

Постављено у

27.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зоран Човић, Бијељина

Постављено у

27.07.2017.
Спор покренут захтјевом Човић Зорана из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина"...

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Драго Живановић, Доња Трнава, Угљевик

Постављено у

27.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о одржавању формалне расправе...

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Драго Живановић, Доња Трнава

Постављено у

27.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 52. редовној сједници, одржаној 27.07.2017. године, у Требињу, донијела је Закључак...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе - "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари

Постављено у

01.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање...

Syndicate content