Skip to Content

Рјешење о одбијању захтјева за издавање дозвола за изградњу вјетроелектрана - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, на 49. редовној сједници, одржаној 08.06.2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о издавању дозвола за изградњу вјетроелектрана - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 49. редовној сједници одржаној 08. јуна 2017. године у Требињу, донијела је...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 49. редовној сједници, одржаној 08.06.2017. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 49. редовној сједници одржаној 08.06.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска"...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Пепиновић Вид, Бања Лука

Постављено у

01.06.2017.
Спор покренут захтјевом Пепиновић Вида из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Илији Ђакићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Пепиновић Вид

Постављено у

01.06.2017.
На 48. редовној сједници одржаној 01.06.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Пепиновић Вида из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Илији Ђакићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује...

Обавјештење о одржавању 49. редовне сједнице

Постављено у

02.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 49. редовну сједницу у четвртак, 8. јуна 2017. године...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - „Medos One“ д.о.о. Бања Лука

Постављено у

2.6.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је од подносиоца захтјева „Medos One“ д.о.о. Бања Лука 16. маја 2017. године примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ „Медош“...

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

1.6.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је дана 24.04.2017. године од привредног друштва "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње, примила пет захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у вјетроелектранама...

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање дозвола за изградњу - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

31.05.2017.
Привредно друштво „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње поднијело је дана 24.04.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјеве за издавање дозволе за изградњу ...

16th Energy Investment and Regulation Conference

Syndicate content