Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Свјетлана Талић, Бања Лука

Постављено у

25.10.2017.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 60. редовној сједници, одржаној 25.10.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Свјетлана Талић, Бања Лука

Постављено у

25.10.2017.
На 60. редовној сједници одржаној дана 25.10.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Свјетлане Талић из Бање Луке, заступане по пуномоћнику Борису Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Симић Ацо, Бијељина

Постављено у

25.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 60. редовној сједници, одржаној 25.10.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Симић Ацо, Бијељина

Постављено у

25.10.2017.
На 60. редовној сједници, одржаној дана 25.10.2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Симић Аца из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Тешановић Славо, Котор Варош

Постављено у

25.10.2017.​
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, у Требињу, донијела јe...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Tешановић Славо, Котор Варош

Постављено у

25.10.2017.
На 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, након разматрања захтјева за рјешавање спора Tешановић Слава из Котор Вароши, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука...

Обавјештење о одржавању 60. редовне сједнице

Постављено у

19.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 60. редовну сједницу у сриједу, 25. октобра 2017. године...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ - Мала соларна електрана „Инцел“

Постављено у

05.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 59. редовној сједници, одржаној 5. октобра 2017. године, у Требињу, донијела ...

Нацрт Oдлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

5.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 59. редовној сједници, одржаној 5. октобра 2017. године, у Требињу, донијела је ...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

5.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 59. редовној сједници, одржаној 5. октобра 2017. године, у Требињу, донијела је... 

Syndicate content