Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука

Постављено у
22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 107. редовној сједници, одржаној 22.03.2019. године, у Требињу, донијела је

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука

Постављено у
22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2019. године, у Требињу, донијела...
 

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Тромеђа 2"

Постављено у
22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2019. године, у Требињу, донијела...
 

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Тромеђа 1"

Постављено у
22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - СЕ "Будисавље"

Постављено у

22.03.2019.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2018. године, у Требињу, донијела...

 

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ „Стопани 2“

Постављено у
22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ „Торич 3“

Постављено у
22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ „ЕТМаx 4“д.о.о. Бања Лука

Постављено у
22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2019. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу вјетроелектрана - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у
20.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 106. редовној сједници, одржаној 20.03.2019. године, у Требињу, донијела...

Закључак о спајању Захтјева за издавање дозвола за изградњу вјетроелектрана - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

20.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 106. редовној сједници, одржаној 20. марта 2019. године, у Требињу, донијела је ...

Syndicate content