Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Жираја ll"

Постављено у

13.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 51. редовној сједници, одржаној 13. јула 2017. године, у Требињу, донијела...

Обавјештење о одржавању 51. редовне сједнице

Постављено у

06.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 51. редовну сједницу у четвртак, 13. јула 2017. године...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МХЕ "Чемерно"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о престанку прелиминарног права на подстицај - Малa хидроелектранa „Жираја II“

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Медош"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Крушево брдо"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела...

Обавјештење о утврђивању Нацрта рјешења о измјени дозвола за снабдијевање тарифних купаца природним гасом - ''САРАЈЕВО-ГАС'' Источно Сарајево и ''ЗВОРНИК СТАН'' Зворник

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 50. редовној сједници, одржаној 29.06.2017. године, у Требињу, утврдила Нацрт рјешења о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за изградњу - МХЕ "Котор Варош"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  je на 50. редовној сједници одржаној 29.06.2017. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за изградњу Mале Хидроелектране "Котор Варош" на ријеци Врбањи, по захтјеву подносиоца "ENERGO COMPANY" д.о.о. Бања Лука...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Котор Варош"

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 50. редовној сједници одржаној 29.06.2017. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о одржавању 50. редовне сједнице

Постављено у

23.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 50. редовну сједницу у четвртак, 29. јуна 2017. године...

Syndicate content