Skip to Content

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о промјени снабдјевача природним гасом

Постављено у

22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 107. редовној сједници одржаној 22. марта 2019. године утврдила Нацрт правилника о промјени снабђевача природним гасом...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт правилника о промјени снабдијевача природним гасом

Постављено у
22.03.2019. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2019. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење прелиминарних права на подстицај производње ел. енергије - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

20.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 106. редовној сједници, одржаној  20. марта 2019. године, у Требињу, донијела...

Закључак о спајању Захтјева за одобрење прелиминарних права на подстицај производње ел. енергије - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невеси

Постављено у
20.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 106. редовној сједници, одржаној 20. марта 2019. године, у Требињу, донијела је ...

Обавјештење о одржавању 108. редовне сједнице

Постављено у

22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 108. редовну сједницу у петак, 29. марта 2019. године...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ "Говза Б-Г-1-Јелеч" и одржавању опште расправе

Постављено у

22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je на 107. редовној сједници одржаној 22.03.2019. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ "Говза Б-Г-1-Јелеч"

Постављено у
22.03.2019.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Говза Б-Г-1-Јелеч" утврђен у поступку по захтјеву подносиоца...

Обавјештење о одлагању 106. редовне сједнице

Постављено у

18.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да се одлаже одржавање 106. редовне сједнице...

Обавјештење о одржавању 107. редовне сједнице

Постављено у

15.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 107. редовну сједницу у петак, 22. марта 2019. године...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе - "ЕЛЕКТРОС" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

15.03.2019.
"ЕЛЕКТРОС" друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину Бања Лука, поднијело је 11.01.2019. године Регулаторној...

Syndicate content