Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ђукић Мића, Бијељина