Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозвола за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом

Постављено у

23.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) je на 62. редовној сједници одржаној 23.11.2017. године у Требињу утврдила Нацрте дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом...

Обавјештење о одржавању 62. редовне сједнице

Постављено у

17.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 62. редовну сједницу у четвртак, 23. новембра 2017. године...

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање дозволе за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом

Постављено у

15.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеним захтјевима за издавање дозволе за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ „Студена II“

Постављено у

27.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 24. октобра 2017. године од привредног друштва „ГМ ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Теслић примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ „Студена II“...

Обавјештење о одржавању 61. редовне сједнице

Постављено у

01.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 61. редовну сједницу у уторак, 7. новембра 2017. године...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Свјетлана Талић, Бања Лука

Постављено у

25.10.2017.
На 60. редовној сједници одржаној дана 25.10.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Свјетлане Талић из Бање Луке, заступане по пуномоћнику Борису Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Симић Ацо, Бијељина

Постављено у

25.10.2017.
На 60. редовној сједници, одржаној дана 25.10.2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Симић Аца из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Tешановић Славо, Котор Варош

Постављено у

25.10.2017.
На 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, након разматрања захтјева за рјешавање спора Tешановић Слава из Котор Вароши, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука...

Обавјештење о одржавању 60. редовне сједнице

Постављено у

19.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 60. редовну сједницу у сриједу, 25. октобра 2017. године...

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини накнаде за подстицање производње ел. енергије из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

Постављено у

05.10.2017.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је, на 59. редовној сједници, оджаној 5. октобра 2017. године, у Требињу, утврдила Нацрт одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији...

Syndicate content