Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ Млечва и МХЕ Грабовица

Постављено у

29.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права...

Обавјештење о подесеном захтјеву за издавање сертификата - МСЕ "Спортек"

Постављено у

04.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата - МХЕ "Црквина"

Постављено у

04.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за  за издавање сертификата...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевања тарифних купаца ел. енергијом - ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва МХ "ЕРС - МП АД Требиње, ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина за издавање дозволе...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу у МХЕ "Запеће", "ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

28.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о утврђивању Нацрта дозволе за производњу...

Обавјештење о одржавању 66. редовне сједнице

Постављено у

25.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 66. редовну сједницу у четвртак, 28. децембра...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата - "ZEMX" д.о.о. Сребреница

Постављено у

22.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање сертификата...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу - "ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

22.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Саша Бабић, Бања Лука

Постављено у

13.12.2017.
На 64. редовној сједници одржаној 13.12.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева...

Oбавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стана Кекић, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
На 63. редовној сједници одржаној 07.12.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српск
е, након разматрања захтјева...

Syndicate content