Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за производњу ел. енергије - ТЕ Гацко

Постављено у

04.12.2017.
Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске", Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће "Рудник и Термоелектрана Гацко", акционарско друштво Гацко, поднијело је 27.09.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Термоелектрани Гацко...

Обавјештење о одржавању 63. редовне сједнице

Постављено у

01.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 63. редовну сједницу у четвртак, 7. децембра 2017. године...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за изградњу - МХЕ "Бочац 2"

Постављено у

30.11.2017.
Привредно друштво Мјешовити холдинг "Електропривреда РС" – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Хидроелектране на Врбасу“ акционарско друштво Мркоњић Град, поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране „Бочац 2“...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу - ХЕ "Улог"

Постављено у

28.11.2017.
Привредно друштво "ЕФТ ХЕ Улог" д.о.о. Калиновик, поднијело је, дана 18.09.2017. године, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за изградњу Хидроелектране „Улог“ на ријеци Неретви...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постојење које производи ел. енергију из ОИЕ или у ефикасној когенерацији

Постављено у

23.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  је на 62. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године, утврдила Нацрт Правилника о измјенама Правилникa о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - МХЕ "Иломска"

Постављено у

20.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 14. новембра 2017. године од привредног друштва „Елинг мале хидроелектране“ д.о.о. Теслић примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ „Иломска“ на ријеци Иломској...

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозвола за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом

Постављено у

23.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) je на 62. редовној сједници одржаној 23.11.2017. године у Требињу утврдила Нацрте дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом...

Обавјештење о одржавању 62. редовне сједнице

Постављено у

17.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 62. редовну сједницу у четвртак, 23. новембра 2017. године...

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање дозволе за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом

Постављено у

15.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеним захтјевима за издавање дозволе за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ „Студена II“

Постављено у

27.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 24. октобра 2017. године од привредног друштва „ГМ ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Теслић примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ „Студена II“...

Syndicate content