Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање дозволе и за издавање сертификата за МХЕ "Медна"

Постављено у

11.05.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеним захтјевима за издавање дозволе за производњу ел. енергије и за издавање сертификата...

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за ел. енергију произведену из ОИЕ и у ефикаснoj когенерацији

Постављено у

10.05.2018.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је, на 78. редовној сједници, оджаној 10. маја 2018. године, утврдила Нацрт одлуке...

Обавјештење о поднесеним захтјевима - МХЕ "Дуб" и МХЕ "Устипрача"

Постављено у

10.05.2018.
Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Дуб" и за издавање сертификата...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Бочац 2“

Постављено у

10.05.2018.
Привредно друштво Мјешовити холдинг "Електропривреда РС" – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Хидроелектране на Врбасу“...

Обавјештење о одржавању 78. редовне сједнице

Постављено у

04.05.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 78. редовну сједницу у четвртак, 10. маја...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ненад Кнежевић

Постављено у

19.04.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Пантелија Грмушa, Бања Лука

Постављено у

19.04.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 77. редовној сједници, одржаној 19. априла 2018...

Одлука о усвајању Правилникa о измјенама и допунама Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса

Постављено у

27.03.2018.
Усваја се Правилник о измјенама и допунама Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ „Богатићи Нова“

Постављено у

16.04.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај за МХЕ „Чемерно“

Постављено у

13.04.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај...

Syndicate content