Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 61. редовне сједнице

Постављено у

01.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 61. редовну сједницу у уторак, 7. новембра 2017. године...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Свјетлана Талић, Бања Лука

Постављено у

25.10.2017.
На 60. редовној сједници одржаној дана 25.10.2017. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Свјетлане Талић из Бање Луке, заступане по пуномоћнику Борису Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Симић Ацо, Бијељина

Постављено у

25.10.2017.
На 60. редовној сједници, одржаној дана 25.10.2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Симић Аца из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Tешановић Славо, Котор Варош

Постављено у

25.10.2017.
На 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, након разматрања захтјева за рјешавање спора Tешановић Слава из Котор Вароши, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука...

Обавјештење о одржавању 60. редовне сједнице

Постављено у

19.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 60. редовну сједницу у сриједу, 25. октобра 2017. године...

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини накнаде за подстицање производње ел. енергије из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

Постављено у

05.10.2017.
Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је, на 59. редовној сједници, оджаној 5. октобра 2017. године, у Требињу, утврдила Нацрт одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - Малa хидроелектранa "Иломска"

Постављено у

05.10.2017.
Друштво са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Теслић поднијело је дана 17.07.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану "Иломска"...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МХЕ Главица

Постављено у

3.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 10. августа 2017. године 2017. године од привредног друштва „БББ“ д.о.о. Шипово примила захтјев одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ Главица...

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај - Мала соларна електрана „Инцел“

Постављено у

2.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 5. септембра 2017. године од привредног друштва „ППА“ д.о.о. Бања Лука примила захтјев за одобрење права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Инцел“...

Обавјештење о одржавању 59. редовне сједнице

Постављено у

28.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 59. редовну сједницу у четвртак, 5. октобра 2017. године...

Syndicate content