Skip to Content

Обавјештења

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење - МСЕ "Инцел"

Постављено у

24.08.2017.
''ППА'' д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, поднијело је дана 04.07.2017. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње  Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Инцел"...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата - МХЕ "Студена"

Постављено у

18.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање сертификата...

Обавјештење о одржавању 55. редовне сједнице

Постављено у

18.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 55. редовну сједницу у петак, 25. августа 2017. године...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Неђо Палачковић, Бања Лука

Постављено у

28.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Драган Савић, Бања Лука

Постављено у

31.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Анђелка Ђурђевић, Нови Град

Постављено у

31.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зоран Човић, Бијељина

Постављено у

27.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе - "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари

Постављено у

01.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање...

Обавјештење за јавност

Постављено у

01.08.2017.
Привредно друштво "САРАЈЕВО - ГАС" а.д. Источно Сарајево је, на основу члана 43. став 2. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом...

Обавјештење о одржавању 54. редовне сједнице

Постављено у

28.07.2017.
Р
егулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 54. редовну сједницу у четвртак, 3. августа 2017. године...

Syndicate content