Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у

17.10.2018.
Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији упућујe се на јавну расправу...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стево Ђурић, Модрича

Постављено у

27.09.2018.
Спор покренут захтјевом Ђурић Стева из Модриче, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, у вези са тарифама...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Подивич“

Постављено у

01.06.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва „Бук“ д.о.о. из Источног Сарајева за продужење трајања прелиминарног права на подстицај...

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије за МХЕ „Грабовичка ријека“

Постављено у

27.09.2018.
Утвђује се да планирана нето годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала хидроелектрана „Грабовичка ријека“...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производно постројење МСЕ "ЕФТ Солар"

Постављено у

27.09.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Рјешење о одбијању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење - МСЕ "Новаковић 2"

Постављено у

27.09.2018.
Одбија се Захтјев за издавање сертификата за производно постројење, које користи обновљиви извор енергије, Малa соларна електранa "Новаковић 2"...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Главица“

Постављено у

13.09.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва „БББ“ д.о.о. Шипово, за продужење трајања прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Медош“

Постављено у

13.09.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука за продужење трајања прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у MСЕ "Торич 2"

Постављено у

13.09.2018.
 Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Солар Торич“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан...

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу МСЕ „Делта“

Постављено у

13.09.2018.
Подносиоцу захтјева, СЗР „Делта“ с.п. Боро Ћорић, Дервентских ослободилаца бб, из Дервенте, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Syndicate content