Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о давању сагласности на "Измјене и допуне Правила рада дистрибутивног система за природни гас"

Постављено у

26.02.2018.
Даје се сагласност на ''Измјене и допуне Правила рада дистрибутивног система за природни гас" број 01-87-127/18...

Закључак о одржавању јавне расправе - Нацрт Правилникa о измјенама и допунама Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса

Постављено у

26.02.2018.
Нацрт Правилникa о измјенама и допунама Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса упућује...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ у МСЕ "Солар 3"

Постављено у

16.02.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву "Солар 1" д.о.о. Билећа одобрава се право на подстицај производње електричне енергије из обновљивих...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ у МСЕ "Солар 2"

Постављено у

16.02.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву "Солар 1" д.о.о. Билећа одобрава се право на подстицај производње електричне енергије...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ у МХЕ „Црквина“

Постављено у

16.02.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву ''Тесла'' д.о.о. Модричa, одобрава се право на подстицај производње електричне енергије...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Горан Дечковић, Милићи

Постављено у

16.02.2018.
Спор покренут захтјевом од 22.11.2017. године Дечковић Горана из Милића, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Грозданић Славиша и Мира, Бања Лука

Постављено у

16.02.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Славиша и Мира Грозданић, Бања Лука

Постављено у

16.02.2018.
Спор покренут захтјевом Грозданић Славише и Мире из Бањe Луке од 12.10.2017. године, којим се оспорава обрачун неовлаштено утрошене...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бранко Стевановић, Доње Пилице, Град Зворник

Постављено у

16.02.2018.
Спор покренут захтјевом Стевановић Бранка из Доње Пилице, Град Зворник од 03.11.2017. године, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зоран Бојанић, Бања Лука

Постављено у

16.02.2018.
Спор покренут захтјевом Бојанић Зорана из Бање Луке од 26.10.2017. године, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д...

Syndicate content