Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о одржавању опште расправе - МХЕ "Месићи-Нова", ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у

16.02.2018.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Месићи-Нова", утврђен у поступку...

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за издавање сертификата - МХЕ "Испод Кушлата", "ETA Energy" д.о.о. Зворник

Постављено у

01.02.2018.
Обуставља се поступак по Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије...

Закључак о усвајању захтјева ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука за стицање статуса умјешача

Постављено у

01.02.2018.
Усваја се захтјев Предузећа за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене...

Закључак о усвајању захтјева "БХ-Гас'' д.о.о. Сарајево за стицање статуса умјешача

Постављено у

01.02.2018.
Усваја се захтјев Привредног друштва за производњу и транспорт гаса ''БХ-Гас'' д.о.о. Сарајево за стицање статуса умјешача у поступку...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Млечва“, Д.О.О. „Green Energy-R“ Братунац

Постављено у

01.02.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву Д.О.О. „Green Energy-R“ Братунац, одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду права...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Грабовица“, Д.О.О. „Green Energy-R“ Братунац

Постављено у

01.02.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву Д.О.О. „Green Energy-R“ Братунац, одобрава се прелиминарно право на подстицај у...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије - „ZEMX“ д.о.о. Сребреница, МХЕ „Штедрић“

Постављено у

01.02.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ZEMX“ д.о.о. Сребреница, одобрава се право на подстицај производње електричне...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ "Јелеч"

Постављено у

01.02.2018.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Јелеч", утврђен у поступку...

Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење права на подстицај - "ЕЛИНГ МХЕ" д.о.о. Теслић, МХЕ Иломска

Постављено у

17.01.2018.
Одбија се Захтјев за одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за производњу електричне...

Рјешење о одбијању захтјева за издавање сертификата - "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, МХЕ "Иломска"

Постављено у

17.01.2018.
Одбија се Захтјев за издавање сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Иломска" које користи обновљиви извор...

Syndicate content