Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одбијању захтјева за издавање дозволе -"ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, МХЕ "Иломска"

Постављено у

17.01.2018.
ОДБИЈА СЕ Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска"...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из ОИЕ - „Спортек“ д.о.о. Котор Варош (МСЕ "Спортек")

Постављено у

25.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 68. редовној сједници, одржаној 25. јануара 2018. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Игор Прерад, Бања Лука

Постављено у

17.01.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, у поступку рјешавања спора по захтјеву Прерад Игора из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивих извора у МХЕ „Иломска“

Постављено у

28.12.2017.
Подносиоцу захтјева „Елинг мале хидроелектране“ д.о.о. Теслић, са сједиштем на адреси Бранка Радичевића бр. 1 у Теслићу, одобрава се право на подстицај...

Oдлука o висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, октобар 2017.

Постављено у

25.10.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 60. редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, у Требињу, донијела је Одлуку...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у ХЕ „Богатићи Нова“

Постављено у

28.12.2017.
Подносиоцу захтјева, МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, одобрава се прелиминарно право...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електрокрајина" акционарско друштво Бања Лука...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електро-Херцеговина" акционарско друштво Требиње...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевања тарифних купаца ел. енергијом - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Електродистрибуција" акционарско друштво Пале...

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом - ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

Постављено у

22.12.2017.
Усваја се захтјев привредног друштва Мјешовити холдинг "ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Електро Добој" акционарско друштво Добој...

Syndicate content